Producten

Herbicide Conviso® One

Conviso One is een systemisch werkend na-opkomst herbicide voor de bestrijding van zowel grassen als breedbladige onkruiden. Het middel wordt zowel door het blad als de wortel opgenomen en vervolgens door de gehele onkruidplant verspreid. De bodemwerking is afhankelijk van de vochttoestand van de bodem. De werking van Conviso One is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden. De opname is optimaal als de onkruiden actief groeien. De werking wordt na enkele dagen zichtbaar in de vorm van het stopzetten van de groei, wat uiteindelijk resulteert in necrose van het blad en afsterving van de onkruiden (na 2-4 weken).

Reinig de spuitmachine na de toepassing met bijvoorbeeld Primaclean.

TOEGELATEN IN

Bieten die tolerant zijn voor ALS-remmers

Controleer voor de bespuiting of de bieten tolerant zijn voor ALS remmers. Conviso One toepassen in het 2-4 bladstadium van de onkruiden.

Advies: Conviso One 2 x 0,5 l/ha met een interval van minimaal 10 dagen of Conviso One 1 x 1 l/ha. Voeg altijd een plantaardige olie toe (bijvoorbeeld 1 l/ha Robbester of Actirob B) + specifieke middelen (afhankelijk van het onkruidbestand).

Tegen melganzevoet niet later toepassen dan het 2-4 bladstadium van het onkruid.

Aanvulling volggewassen

Naast de in het WG aangegeven mogelijke volggewassen kunnen ook aardappelen worden verbouwd als nateelt indien er vooraf minimaal 20 cm diep geploegd wordt.

Algemeen geldt dat rotatiebeperkingen gebaseerd zijn op veldstudies welke zijn uitgevoerd onder normale klimaatomstandigheden.

Ongunstige weersomstandigheden, zoals langdurige droogte na toepassing, overvloedige regenval of erosie hebben mogelijk een effect op de snelheid van herbicidenafbraak en daarmee op de hoeveelheid residu in de bodem. Het risico voor volggewassen kan beperkt worden door het uitvoeren van een kerende grondbewerking, alvorens het volggewas in te zaaien of te planten.

Iedere vorm van minimale grondbewerking voorafgaand aan de volgteelt wordt ontraden. Voorkom overlappingen.