Producten

Fungicide Fandango®

Fandango is een fungicide op basis van de werkzame stoffen fluoxastrobine en prothioconazool. Fluoxastrobine behoort tot de groep van de strobilurinen, prothioconazool behoort tot de groep van de triazolen.

Aanvullende aanbevelingen gewassen

Winter- en zomertarwe en triticale

  • Voetziekte: bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf begin strekking tot tweede knoop voelbaar (BBCH 30-32).
  • Bladziekten: bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf tweede knoop voelbaar tot het in de aar komen (BBCH 32-55). Indien nodig de behandeling herhalen.
  • Aarziekten: een behandeling uitvoeren vanaf het in de aar komen tot einde bloei (BBCH 55-69).

Winter- en zomergerst

Bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf tweede knoop voelbaar tot het in de aar komen (BBCH 32-55). Indien nodig de behandeling herhalen

Uien
Fandango dient te worden toegepast in een preventief behandelingsschema. In verband met de kans op gewasreactie dient de eerste behandeling met Fandango plaats te vinden nadat bolvorming zichtbaar is geworden. Volgende behandelingen uitvoeren met een interval van 5-10 dagen. De lengte van het interval en de dosering zijn afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden. Er mogen maximaal 4 behandelingen per seizoen worden uitgevoerd. Na 3 opeenvolgende Fandango-behandelingen afwisselen met een middel met een ander werkingsmechanisme. Tussen de 3e en 4e toepassing van Fandango geldt een interval van 10 dagen. De adviesdosering is Fandango 1,25 l/ha.

Advisering uien

Bespuiting

Middelen

1

ander middel tegen Valse meeldauw

2

ander middel tegen Valse meeldauw

3

1,25 l/ha Fandango

4

1,25 l/ha Fandango

5

1,25 l/ha Fandango

6

ander middel tegen Valse meeldauw + 0,5 l/ha Luna Experience

7

1,25 l/ha Fandango

8

0,5 l/ha Luna Experience

9

ander middel tegen bladvlekkenziekte

Fandango heeft een sterk 'greening-effect'. Hierdoor blijven uien langer gezond. Dit komt de opbrengst ten goede en geeft een betere huidkwaliteit, terwijl het strijken van het loof en de afrijping van de ui niet worden vertraagd.

Hulpstoffen
Omdat Fandango een EC formulering is, is toevoeging van hulpstoffen vaak niet nodig. Bij scherp weer wordt toevoeging van hulpstoffen ontraden.

Mengingen
Fandango is mengbaar met pyrethoïden (bijvoorbeeld Decis) of bladmeststoffen (zoals Human 15 of TopTrace). Fandango niet mengen met twee of meer overige middelen (hulpstoffen, insecticiden, herbiciden, meststoffen, etc.).