Producten

Producten

Fungicide Fandango®

Fandango is een fungicide op basis van de werkzame stoffen fluoxastrobine en prothioconazool. Fluoxastrobine behoort tot de groep van de strobilurinen, prothioconazool behoort tot de groep van de triazolen.

Aanvullende aanbevelingen gewassen

Winter- en zomertarwe en triticale

  • Voetziekte: bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf begin strekking tot tweede knoop voelbaar (BBCH 30-32).
  • Bladziekten: bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf tweede knoop voelbaar tot het in de aar komen (BBCH 32-55). Indien nodig de behandeling herhalen.
  • Aarziekten: een behandeling uitvoeren vanaf het in de aar komen tot einde bloei (BBCH 55-69).

Winter- en zomergerst

Bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren vanaf tweede knoop voelbaar tot het in de aar komen (BBCH 32-55). Indien nodig de behandeling herhalen

Uien

Fandango dient te worden toegepast in een preventief behandelingsschema. In verband met de kans op gewasreactie dient de eerste behandeling met Fandango plaats te vinden nadat bolvorming zichtbaar is geworden. Volgende behandelingen uitvoeren met een interval van 5-10 dagen. De lengte van het interval en de dosering zijn afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden. Er kunnen maximaal 4 behandelingen per seizoen worden uitgevoerd. Na 3 opeenvolgende Fandango-behandelingen afwisselen met een middel met een ander werkingsmechanisme.

De adviesdosering is Fandango 1,25 l/ha. Menging met mancozeb om de werking tegen valse meeldauw te versterken, is niet nodig. Indien mancozeb wordt toegevoegd als bijvoorbeeld bladvoeding, dan mag de dosering van Fandango worden verlaagd: 1 l/ha Fandango + 2 kg/ha mancozeb. Let op: er gelden beperkingen voor het aantal toepassingen van mancozeb. Overweeg derhalve om Fandango solo toe te passen.

Advisering

Bespuiting Middelen
 1 2 - 2,5 kg/ha mancozeb
 2 2 - 2,5 kg/ha mancozeb 
 3 1,25 l/ha Fandango of 1 l/ha Fandango + 2 kg/ha mancozeb 
 4 2 - 2,5 kg/ha mancozeb + een middel tegen bladvlekkenziekte bv 0,5 l/ha Luna Experience
 5 1,25 l/ha Fandango of 1 l/ha Fandango + 2 kg/ha mancozeb 
 6 2 - 2,5 kg/ha mancozeb + een middel tegen bladvlekkenziekte bv 0,5 l/ha Luna Experience
 7 1,25 l/ha Fandango of 1 l/ha Fandango + 2 kg/ha mancozeb 
 8 en verder         2-2,5 kg/ha mancozeb + een middel tegen bladvlekkenziekte

Fandango heeft een sterk 'greening-effect' (beter dan de huidige standaarden). Hierdoor blijven uien langer gezond. Dit komt de opbrengst ten goede en geeft minder verwering en een betere huidkwaliteit.

Hulpstoffen
Omdat Fandango een EC formulering is, is toevoeging van hulpstoffen vaak niet nodig. Bij scherp weer wordt toevoeging van hulpstoffen ontraden.

Mengingen
Fandango is ter bestrijding van trips mengbaar met pyrethoïden (bijvoorbeeld Decis), bladmeststoffen (zoals Human 15 en Toptrace). Fandango niet mengen met twee of meer overige middelen (hulpstoffen, insecticiden, herbiciden etc.). Niet mengen met middelen op basis van tepraloxydim.