Producten

Herbicide Gofor®

Attentie

Voorkom naast drift ook verstuiving naar gevoelige gewassen.

Na bereiding van de spuitvloeistof deze direct verspuiten en intensief roeren.

Voorkom het optreden van bezinksel.

Toevoegen van olie aan de tankmix kan leiden tot verstopping.

Reinig de spuitmachine direct na toepassing met bv. Primaclean.

TOEGELATEN IN

Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015).  Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (http://agro.bayer.nl/Producten/DTG).

Voorkomen emissie

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.