Producten

Producten

Herbicide Herold®

Herold is een systemisch bodemherbicide op basis van diflufenican en flufenacet, dat wordt opgenomen door de wortels en het onderste stengeldeeltje van de onkruiden. Het middel bestrijdt zowel duist en windhalm als éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, zoals kamille, kleefkruid, vogelmuur, ereprijssoorten, akkerviooltje en paarse dovenetel. Voor detailinformatie betreffende het werkingsspectrum zie de herbiciden app.

Attentie

Bij bodemherbiciden zijn een fijn-kruimelige structuur van de grond bij toepassing en neerslag in de periode na toepassing van belang voor een goede werking. De werking is ook afhankelijk van het % organische stof. Op gronden met een hoog % organische stof kan de werking tegenvallen. Na de toepassing dient de apparatuur zorgvuldig te worden gereinigd met bijvoorbeeld Primaclean.

Resistentiemanagement
Herold biedt de mogelijkheid om duist in het najaar krachtig te bestrijden. Flufenacet behoort tot de chemische groep van de oxyacetamiden, die ingrijpt op het celdelingsproces (HRAC groep K3). Diflufenican behoort tot de groep van de pyridinecarboxamiden (HRAC F1) en verhindert fotosynthese. Herold past dan ook prima in het kader van resistentiemanagement van bijvoorbeeld Atlantis. Voor meer info zie Bayer ResiTool

Aanvulling volggewassen

In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas. Dit geldt niet voor siergewassen en bloembolgewassen. Deze worden als nateelt ontraden.

TOEGELATEN IN

Wintertarwe
Herold kan in het najaar worden toegepast kort na zaai of na opkomst van het gewas, in het 1-2 bladstadium van de tarwe.

Wintergerst
Herold kan in het najaar worden toegepast na opkomst van het gewas, in het 1-2 bladstadium van de gerst.

Winterrogge, triticale en spelt

Herold kan in het najaar worden toegepast kort na zaai of na opkomst van het gewas, in het 1-2 bladstadium van het gewas.

Overige aanbevelingen

In de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale en spelt dient Herold verspoten te worden met een volume van 200-400 l/ha water.

Het middel in het najaar toepassen.