Producten

Producten

Fungicide Luna® Experience

Luna Experience is een preventief en curatief fungicide op basis van fluopyram en tebuconazool (200 + 200 g/l). Fluopyram behoort tot de groep van Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden), tebuconazool behoort tot de groep van triazolen (DMI- fungiciden).

Fluopyram remt de aanmaak van het enzym dat in schimmels verantwoordelijk is voor de ademhaling. Hierdoor ontwikkelt de schimmel zich niet verder en sterft vroegtijdig af. Tebuconazool verstoort de opbouw van sterolen in de schimmelcellen. Sterolen zijn nodig voor de opbouw van celwanden van schimmels. Doordat tebuconazool dit proces verstoort, worden alle processen die na kieming van een schimmel op gang komen, geremd. Beide stoffen werken systemisch waardoor een uitstekende verdeling wordt verkregen. Beide actieve stoffen staan ook bekend om hun uitstekende lengtewerking. Naast de uitstekende fungicidewerking helpt Luna Experience ook om het geoogste product langer vitaal te houden.
 

Attentie

Let op: Luna Experience bevat 200 gr/l fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL van fluopyram, zie de EU Pesticide database.

 

Resistentiemanagement
Luna Experience bevat een uitstekend ingebouwd resistentiemanagement, doordat het bestaat uit twee actieve stoffen met een verschillend werkingsmechanisme, die elkaar wat betreft werkingsspectrum sterk overlappen. Uiteraard dient u wel de FRAC-aanbevelingen te respecteren; het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar en om de afwisseling met actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme.

 

TOEGELATEN IN

Fruitgewassen

  • Pitvruchten: appel, peer incl. Japanse peer, kweepeer, mispel en overige pitvruchten
  • Kers, onbedekte teelt: zoete en zure kers
  • Pruim, onbedekte teelt

 

Groenteteelt

  • Wortelen, onbedekte teelt: bospeen, Parijse wortelen, waspeen en winterwortel
  • Prei, onbedekte teelt
  • Uien: zaaiui, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui en picklers
  • Sjalotten: zaaisjalot en plantsjalot
  • Knoflook

 

Sierteeltgewassen

  • Bloembol- en bloemknolgewassen, onbedekte teelt: vermeerderingsteelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus en overige bloembollen en bloemknollen.

 

Overige

  • Vezelgewassen: hennep, vlas = vezelvlas en lijnzaad, brandnetel en overige vezelgewassen

 

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen:

Fruit
Luna Experience heeft een zeer brede werking op in fruit voorkomende schimmels. De vroege toepassing in appel en peer (vanaf het moment dat de vruchten ca. 20 mm groot zijn) is zeer effectief op meeldauw, schurft en zwartvruchtrot. De twee late toepassingen (vanaf begin vruchtrijping tot aan het begin van de pluk) zijn effectief op bewaarziekten. Combineer Luna Experience met een bedekkingsfungicide. De vroege toepassing draagt, door werking op latente aanwezige bewaarschimmels, tevens bij aan de bewaarziektebestrijding. Bij toepassing vóór 1 juli is de kans zeer klein dat er residuen van Luna Experience op het geoogste product worden aangetroffen.
In kers en pruim is een toepassing rond de bloei effectief tegen Monilia spp (tak-en bloesemsterfte) en 2 weken voor de pluk tegen vruchtrotsoorten (Monilia spp., Botrytis).
Let op, de driftbeperkende maatregelen gelden alleen voor de eerste 20 meter langs de perceelranden.

Wortelen
Luna Experience heeft een uitstekende werking tegen Alternaria, echte meeldauw en Sclerotinia. In geval van Sclerotinia toepassen, voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn.

Uien, sjalotten en knoflook
Luna Experience heeft een uitstekende werking tegen bladvlekkenziekte en Stemphylium. Ook werkt Luna Experience goed tegen papiervlekkenziekte en heeft het een interessante nevenwerking tegen koprot. Tegen valse meeldauw is de werking onvoldoende. Hiervoor kan Luna Experience het best gemengd worden met een daartoe geschikt middel.

Mengingen met andere middelen

De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Luna Experience in de diverse teelten zijn nog beperkt. Indien Luna Experience toch in combinatie met een ander middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter toegepast gaat worden, dan verdient het de aanbeveling om eerst een proefbespuiting uit te voeren.