Producten

Fungicide Luna® Privilege

Algemeen
Luna Privilege is een preventief fungicide op basis van fluopyram (500 g/l), uit de groep van Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden). SDH is een katalytisch enzym in de ademhalingsketen van de mitochondria. Luna Privilege blokkeert dit enzym. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna Privilege ook een positieve invloed op het geoogste product; het helpt om het geoogste product langer vitaal te houden. Luna Privilege werkt preventief en moet dus ook preventief of zodra de eerste aantasting wordt waargenomen toegepast worden. Het middel heeft een breed werkingsspectrum, en is werkzaam tegen onder andere: Echte meeldauw, Grauwe schimmel (Botrytis fuckeliana), Botrytis spp. Sclerotinia spp.en Droogrot (Stromatinia gladioli).

 

Attentie
Let op: Luna Privilege bevat 500 gr/ltr fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

Residuen volgteelten

 

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL’s voor fluopyram, zie de EU Pesticide database.

Resistentiemanagement
De resistentiemanagementstrategie is gebaseerd op de FRAC-aanbevelingen. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Voor nadere informatie klik hier.

 

GEWASSEN

Groenten:

 • Rucola en Sla Lactuca spp.(incl. krulsla, snijsla =babyleaf, pluksla =babyleaf, eikenbladsla, lollo rosso, kropsla=botersla, ijsbergsla, bindsla=Romeinse sla, lolla bionda, batavia)
 • Boon met peul (stamslaboon = sperzieboon, stamsnijboon, boterboon = wasboon, stokslaboon = sperzieboon, stoksnijboon, spekboon, pronkboon, kouseband incl. korte kouseband (cowpea))
 • Boon zonder peul (tuinboon, limaboon, flageolet)
 • Erwt zonder peul (doperwt = conservenerwt, kapucijner = blauwschokker)
 • Tomaat op substraat
 • Tuinkers, veldsla
 • Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, bedekte teelt (augurk, courgette incl. patisson, komkommer)

 

Fruit:

 • Pitvruchten (appel, peer incl. Japanse peer en Shadong, kweepeer, mispel, overige pitvruchten)
 • Aardbei, bedekte teelt

 

Siergewassen:

 • Bloemisterijgewassen (potplanten incl. éénjarige perkplanten, snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, trekheesters, snijgroen)
 • Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp, veurbehandeling, onbedekte teelt (vermeerderingsteelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, narcis, iris, krokus, bijgoed overige bloembollen en -knollen)
 • Bolbloemen en knolbloemen, bedekte teelt (bloemteelt van bloembollen en bloemknollen van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed van bloembollen en -knollen)
 • Boomkwekerijgewassen, onbedekte teelt (laanbomen, klimplanten/ rozen incl. onderstammen en buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken incl. vruchtboomonderstammen.

 

Overig:

 • Vezelgewassen (hennep, vlas = vezelvlas en lijnzaad, brandnetel en overige vezelgewassen)
 • Bloemenzaadteelt, onbedekte teelt
 • De bedekte teelt van: Veredelingsteelt en basiszaadproduktie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen

 

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen:

Teelt van erwt zonder peul, boon met en zonder peul.

Een behandeling uitvoeren aan het begin van de bloei (witte knopstadium).

 

Tomaat op kunstmatig substraat

Het middel dient met de voedingsoplossing bij de wortels te worden toegepast. Laat voordat het middel wordt toegepast het gewas het substraat wat droogtrekken. Dit bevordert de opname. Gebleken is dat de toepassing een gewasreactie in de vorm van een bladrandje kan geven. Niet toepassen voordat de achtste tros bloeit of voor 1 maart.

Cherrytomaten en niet-geënte tomaten (kleiner en dunner blad) zijn gevoelig gebleken. In deze gevallen eerst op kleine schaal (een aantal planten) een proefbehandeling uitvoeren en na een week controleren op eventuele gewasreactie. Wordt gewasreactie vastgesteld dan niet toepassen. Is een proefbehandeling niet mogelijk dan wordt een toepassing ontraden. Indien een 2e toepassing noodzakelijk is, minimaal een interval aanhouden van 6 weken.

 

Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)
In de teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil is in verband met gewasschade toepassing uitsluitend toegestaan vanaf 1 mei tot 1 oktober en niet toepassen voor de eerste oogst.

 

Pitvruchten
Starten met de bespuitingen in het groene knopstadium zodra de primaire aantasingen zich ontwikkelen. Naast tegen meeldauw werkt Luna Privilege tegen meerdere schimmels in de fruitteelt zoals onder andere Stemphylium, Botrytis en Gloeosporium. Voor een effectieve schurftbestrijding Luna Privilege altijd combineren met een bedekkingsfungicide.

 

Bedekte teelt van gerbera op kunstmatig substraat
Naast de gewasbehandelingen mag het middel ook via de voedingsoplossing bij de wortels worden toegepast. Laat hierbij voordat het middel wordt toegepast het gewas het substraat wat droogtrekken. Dit bevordert de opname.

 

De onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen

Luna Privilege is bij preventieve inzet ook effectief tegen Cylindrocladium buxicola in buxus.

 

Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Luna Privilege in de diverse teelten zijn nog beperkt. Indien Luna Privilege toch in combinatie met een andere middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter toegepast gaat worden, dan verdient het de aanbeveling om eerst een proefbespuiting uit te voeren.