Producten

Fungicide Propulse®

In de teelt van aardappelen het middel toepassen in 100 tot 400 liter water per ha.

In de teelt van maïs en suikermaïs het middel toepassen in 200 tot 500 liter water per ha.

In de teelt van blauwmaanzaad, mosterd, koolzaad en bladrammenas het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.

Voor veldtoepassingen uitsluitend neerwaarts toepassen met een zelfrijdende- of door een machine getrokken veldspuit.

Het gebruik in suikermaïs is alleen toegestaan als deze mechanisch geoogst wordt.

Attentie

Let op: Propulse bevat 125 gr/l fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL van fluopyram, zie de EU Pesticide database.