Producten

Producten

Fungicide Prosaro®

Algemeen
Prosaro bevat als werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Beide werkzame stoffen vullen elkaar goed aan qua werkingspectrum en ook qua werkingswijze (zowel preventief als curatief). Prosaro is actief tegen blad- en aarziekten in wintertarwe, zomertarwe, triticale en tegen verscheidene schimmelziekten in de teelt van peulvruchten, in de graszaadteelt, de graszodenteelt en in de teelt van koolzaad.

TOEGELATEN IN

Wintertarwe, zomertarwe, triticale en haver
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen vanaf begin stengelstrekking tot einde bloei.

Graszaadteelt: raaigras (Engels raaigras, Italiaans raaigras, Frans raaigras, Westerwolds raaigras, gekruist raaigras, overige raaigrassen), zwenkgras (roodzwenkgras, hardzwenkgras, rietzwenkgras, overige zwenkgrassen), beemdgras (veldbeemd,
moerasbeemdgras, bosbeemdgras, beemdlangbloem, overige beemdgrassen), overige grassen (timothee, kropaar, struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkelgras, overige graszaadgewassen). Een behandeling uitvoeren kort voor de bloeiperiode.

Graszodenteelt: een behandeling uitvoeren zodra de aantasting wordt waargenomen.

Peulvruchten: droog te oogsten erwten (kapucijner, gele erwt, grauwe erwt, groene erwt, linzen, rozijnenerwt, schokker, suikererwt en kikkererwt) en droog te oogsten bonen (bruine boon, gele boon, kievitsboon en witte boon (met uitzondering van sojaboon).
Een behandeling uitvoeren vanaf aanwezigheid van de (eerste) bloemknoppen.

Koolzaad: winter en zomerkoolzaad, incl. raapzaad
Een behandeling uitvoeren tegen vlekkenziekte en/ of Phoma zodra aantasting wordt waargenomen. Een behandeling uitvoeren tegen Sclerotinia vanaf de bloei, maar bij voorkeur net voordat de bloemblaadjes afvallen.

Veldbonen (peulvruchten), lupine en veldbonen (voor silage): een behandeling uitvoeren in veldbonen (peulvruchten), lupine (voedergewassen) en veldbonen (voor silage) vanaf aanwezigheid van de (eerste) bloemknoppen.

Mais (snijmais, korrelmais, Corn cob mix en maiskolvensilage): een behandeling uitvoeren vanaf begin ontwikkeling van de pluim tot het einde van de bloei om een aantasting van Fusarium te voorkomen.