Producten

Producten

Insecticide Requiem® Prime

Requiem Prime is een contact insecticide/acaricide op basis van 3 natuurlijke terpenoïden afgeleid  van Chenopodium ambrosioides near ambrosioides. De 3 terpenoïden worden gemengd in een vaste ratio zodat er altijd sprake is van een constante kwaliteit. Requiem Prime heeft een werking tegen trips, wittevlieg en mijten

De werking van Requiem Prime berust op contactwerking. Requiem Prime is niet translaminair of systemisch. Een goede bedekking is essentieel voor een optimaal resultaat. Het werkingsmechanisme grijpt in op meerdere processen van het insect, namelijk de afbraak van de cuticula (harde buitenlaag van een insect), uitdroging, verstoring van de ademhaling.

Requiem Prime heeft een snelle aanvangswerking. De eerste effecten zijn binnen een uur zichtbaar.
 

Attentie
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in de bedekte teelt van groenten-, fruit-, bloemisterij-, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

TOEGELATEN IN
Definitielijst toepassingsgebieden (DTG) (De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015).  Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website

Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

Azalea
Toepassing in Azalea wordt ontraden wegens mogelijke gewasreactie.

Vruchtgroenten (Solanaceae en Cucurbitaceae)
In de teelt van vruchtgroenten in verband met gewasschade het middel toepassen van 1 mei tot 1 oktober. Requiem Prime heeft geen toelating in de teelt van tomaten.

Aardbeien
In de teelt van aardbeien is in meerdere proeven gewasreactie waargenomen. Voer altijd eerst een proefbespuiting uit.

Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Requiem Prime in de diverse teelten zijn beperkt. Het is noodzakelijk om altijd een proefbespuiting uit te voeren indien Requiem Prime in combinatie met een ander middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter wordt toegepast. Mengingen met Requiem Prime in vruchtgroenten en aardbeien worden ontraden.

Afwisseling met andere middelen
Wanneer Requiem Prime wordt toegepast in afwisseling met fluopyram (Luna Privilege, Luna Sensation) of trifloxystrobin (Flint) dan dient een minimale interval van 7 dagen aangehouden te worden tussen de toepassing van Requiem Prime en fluopyram/trifloxystrobin. Het interval geldt zowel voor als na de toepassing met Requiem Prime.