Producten

Producten

Fungicide Rudis®

Algemeen
Rudis is een preventief en curatief werkend middel ter bestrijding van diverse soorten schimmelziekten (met uitzondering van Oömyceten) in de
teelt van sluitkool, spruitkool, prei en bloembol- en bloemknolgewassen.

Het gebruik in de teelt van suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, rode biet, schorseneer, mierikswortel en tweedejaars plantuien is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingen
In de onbedekte productieteelt van rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool en spruitkool, ter bestrijding van ringvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola).
Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zonodig herhalen (na minimaal 3 weken). Rudis toepassen in combinatie met een uitvloeier.
Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte teelt van suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, schorseneer en mierikswortel, ter bestrijding van Alternaria (Alternaria spp.) en echte meeldauw (Erysiphe spp.).
Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zo nodig herhalen (na minimaal 2 weken). Maximaal 3 toepassingen per teelt.
Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte teelt van rode biet, ter bestrijding van echte meeldauw (Erysiphe betae) en bladvlekkenziekte (Cercospora beticola; Ramularia beticola).
Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zo nodig herhalen (na minimaal 2 weken). Maximaal 3 toepassingen per teelt.
Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte productieteelt van prei, ter bestrijding van roest (Puccinia allii) en purpervlekkenziekte (Alternaria porri).
Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zonodig herhalen. Rudis toepassen in combinatie met een uitvloeier.
Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, ter voorkoming van aantasting door vuur (veroorzaakt door Botrytis spp.).
Tulp, zantedeschia, hyacinth, fijnbollige narcis, lelie: toepassen vanaf bladontwikkeling met een interval van 7-10 dagen; gladiool, grofbollige narcis en overige bloembollen: toepassen vanaf de bloei met een interval van 7-10 dagen.

In de knollenteelt van gladiolen kunnen bespuitingen op sommige cultivars lichte vlekjes op de bladeren veroorzaken. Deze vlekjes beïnvloeden de knolproduktie niet. In die bloembol- en knolgewassen waar nog geen ervaring is opgedaan met Rudis raden wij aan om door middel van een proefbespuiting eerst ervaring op te doen met het middel alvorens een geheel perceel te behandelen.
Dosering: 0,4 liter middel per hectare.

In de onbedekte teelt van uien, sjalotten, knoflook ter bestrijding van bodemgebonden ziekten. Rudis mag voor het zaaien ingewerkt worden in een dosering van 0,6 liter/ha. Het geniet de voorkeur om de toepassing voor de laatste grondbewerking voor het zaaien uit te voeren.

Dompelbehandelingen
In deze gebruiksaanwijzing is voor de toepassing voor bloembollen/ knollenplantgoed steeds uitgegaan van een standaard ontsmettingswijze waarbij gestreefd dient te worden naar minimale resten door opgebruik. Tweedejaars plantui, ter voorkoming van aantasting door uienbrand (Urocystis cepulae), witrot (Sclerotium cepivorum) en Fusarium (Fusarium spp.).  
Het plantgoed voor het planten dompelen in een oplossing van Rudis.
Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water)

Bloembol- en bloemknolgewassen, ter voorkoming van aantasting door Fusarium oxysporum spp. Het plantgoed voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van Rudis. Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water). Maximaal 625 liter dompelvloeistof per ha toepassen. Indien de opname van de dompelvloeistof hoger is dan 625 liter dan maximaal 1,25 liter Rudis per hectare via de dompelvloeistof meegeven.