Producten

Herbicide Sencor® vloeibaar

Algemeen
Sencor Vloeibaar is een herbicide dat de werkzame stof metribuzin bevat, afkomstig uit de groep van triazinonen. De werking is tweeledig: contactwerking (via het blad) en bodemwerking (via de wortels). Sencor Vloeibaar werkt tegen eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden. Voor detail informatie betreffende het werkingsspectrum zie de herbiciden app van Bayer Crop Science.

Attentie
Vochtige, enigszins bezakte grond voorkomt verstoring van de verdeling van het middel na toepassing. Neerslag in de periode kort na de toepassing bevordert de bodemwerking van het middel. Op grondsoorten met meer dan 50% slib en/of 5% humus is de bodemwerking zeer wisselvallig. Voor de bladwerking is het noodzakelijk dat gespoten wordt onder droge weersomstandigheden op aanwezige onkruiden. Overlapping van spuitbanen dient zorgvuldig te worden vermeden.

Voor aardappelen en wortelen 200-400 l/ha water (code 2-4M) gebruiken. Voor asperges is dit 200-600 l/ha (code 2-6M).

 

TOEGELATEN IN

Aardappelen (pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel)

 • Pootaardappelen
  Voor opkomst van het gewas in de periode na de laatste maal aanaarden tot het doorbreken van het gewas op een bezakte rug.
 • Consumptieaardappel
  Voor opkomst van het gewas in de periode na de laatste maal aanaarden tot het doorbreken van het gewas op een bezakte rug.

Na opkomst van de aardappelen kan Sencor Vloeibaar worden toegepast op kiemend onkruid (LDS-toepassing), eventueel als aanvulling op de toepassing voor opkomst. De behandeling zonodig herhalen in een dosering van 0,15 l/ha.
Indien noodzakelijk kan, in plaats van de LDS-toepassing, na de opkomst van het gewas een toepassing plaatsvinden in een dosering van 0,25 l/ha. Indien dit voor de bloei plaatsvindt moet er gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur onder het blad waarbij de stengels van het gewas geraakt mogen worden.
Na de bloei kan dit plaatsvinden over het gewas tot uiterlijk 6 weken voor de oogst!
Onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld bij veel neerslag kort na de bespuiting, bij te hoge doseringen of op zeer lichte grondsoorten, kunnen enkele rassen reageren met lichte nerfverkleuringen.
Maximaal mag er per teeltseizoen 0,75 l/ha worden toegepast in maximaal 3 toepassingen.

 • Zetmeelaardappel
  Rond opkomst van het gewas totdat maximaal 50% van de planten boven de grond is gekomen en ten hoogste 4 blaadjes heeft ontwikkeld.
  Na opkomst van de aardappelen kan Sencor Vloeibaar worden toegepast op kiemend onkruid (LDS-toepassing), eventueel als aanvulling op de toepassing voor opkomst. De behandeling zonodig herhalen in een dosering van 0,15 l/ha.
  Indien noodzakelijk kan, in plaats van de LDS-toepassing, na de opkomst van het gewas een toepassing plaatsvinden in een dosering van 0,25 l/ha. Indien dit voor de bloei plaatsvindt moet er gebruik worden gemaakt van speciale apparatuur onder het blad waarbij de stengels van het gewas geraakt mogen worden.
  Na de bloei kan dit plaatsvinden over het gewas tot uiterlijk 6 weken voor de oogst!
  Maximaal mag er per teeltseizoen 0,8 l/ha worden toegepast in maximaal 3 toepassingen.

Tussen aardappelrassen bestaan verschillen in gevoeligheid voor Sencor Vloeibaar, waardoor Sencor Vloeibaar niet in alle rassen kan worden toegepast.
Ook kan Sencor Vloeibaar opbrengstreducties veroorzaken. Het optreden van reacties in het loof en/of het optreden van opbrengstreducties is rasafhankelijk.
Raadpleeg de Sencor app voor de ras specifieke gevoeligheid.

 • Wortelen (bospeen, waspeen, Parijse wortelen en winterpeen)      

  Sencor Vloeibaar dient direct na opkomst van het gewas te worden toegepast, wanneer het gewas minimaal 2 echte blaadjes heeft. Na 7-10 dagen nogmaals toepassen. Indien nodig na opnieuw 7-10 dagen een derde toepassing uitvoeren.

 • Asperges (onbedekte productieteelt)
  Voor de oogst, na het opmaken van de bedden tot kort voor het doorbreken van de asperges.
 • Asperges (onbedekte opkweek plantmateriaal)
  Sencor Vloeibaar dient na-opkomst van het gewas te worden toegepast.
  De eerste toepassing kan worden uitgevoerd als het gewas minimaal 5 cm hoog is.
  Indien nodig de toepassing herhalen met een 7-tot 10-daags interval.
  De dosering van de vervolgbehandelingen is afhankelijk van de grootte van gewas en onkruiden.
  1e toepassing (vanaf gewashoogte 5 cm) 0,1 l/ha
  2e toepassing 0,2 l/ha
  3e toepassing 0,3 l/ha
 • Sojaboon
  Sencor Vloeibaar dient voor opkomst van het gewas te worden toegepast.
 • Wortelpeterselie
  Sencor Vloeibaar dient direct na opkomst van het gewas te worden toegepast, wanneer het gewas minimaal 2 echte blaadjes heeft. Na 7-10 dagen nogmaals toepassen. Indien nodig na opnieuw 7-10 dagen een derde toepassing uitvoeren.
 • Tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus
  Sencor Vloeibaar dient pas te worden toegepast na opkomst van de knolcyperus.
 • Graszodenteelt
  Sencor Vloeibaar dient bij voorkeur te worden toegepast in lage doseringen en altijd op een gesloten grasmat, waarbij herhaling noodzakelijk kan zijn (met name bij bestrijding van nog klein niet bloeiend straatgras). Sencor Vloeibaar eventueel mengen met lage doseringen ethofumesaat.
  Het sortiment in graszodenteelt is groot en de gevoeligheid voor dit middel kan zelfs binnen een soort nog zeer variabel zijn. Indien nog geen ervaring met dit middel werd opgedaan, verdient het aanbeveling eerst het middel aan de omstandigheden op het bedrijf op kleine schaal te toetsen.