Producten

Fungicide Serenade®

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van aardbei het middel toepassen in 400-1000 L water/ha.
In de onbedekte teelt van sla het middel toepassen in 250-500 L water /ha. 
In de bedekte teelt van sla het middel toepassen in 300-1000 L water /ha.
In de teelt van bladgroenten (bedekte teelt, grondbehandeling), radijs (bedekte teelt, grondbehandeling), wortelgewassen (onbedekte teelt, grondbehandeling), rammenas (onbedekte teelt, grondbehandeling), bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt) en bloemisterijgewassen (grondbehandeling) het middel toepassen in 200-500 L water/ha.
In de teelt van druiven het middel toepassen in 500-1000 L water/ha.
In de teelt van aardappel (grondbehandeling) het middel toepassen in 100-200 L water/ha.
In de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt, gewasbehandeling) het middel toepassen in 500-2000 liter water/ha
In de teelt van aardbei mag het middel maximaal 6 maal per 12 maanden toegepast worden
Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken
In de bedekte teelt van aardbei mag het middel maximaal 6 maal per 12 maanden toegepast worden.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.