Producten

Producten

Nematicide Verango®

Algemeen

Verango is een nematicide dat heel goed past in de moderne teelt. Het is een vloeibaar product dat met slechts een geringe hoeveelheid werkzame stof per hectare diverse aaltjes bestrijdt. Verango heeft een uniek werkingsmechanisme en is toegelaten in diverse teelten. Het middel is gemakkelijk toe te passen, veilig voor de toepasser en zeer doeltreffend. Verango zorgt voor een gezonde start van de teelt!

Attentie

Let op: Van Verango zijn identieke producten op de markt met verschillende merknamen met een overeenkomstig toepassingsgebied. De toepassing van deze producten mag de voorgeschreven maximale frequentie, dosering en/of het interval van één enkel product niet overschrijden.

Om overmatige belasting van het milieu te voorkomen mag in hetzelfde jaar of het jaar volgend op een toepassing van Verango of identiek product, geen grond-, dompel- danwel veurbehandeling met één van deze producten plaatsvinden.

Residuen volgteelten

Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.

De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber, kardoen, bleekselderij en knolvenkel  ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL’s voor fluopyram, zie de EU Pesticide database.

 

Aardappelen

Verango is een vloeibaar middel dat wordt toegepast om schade veroorzaakt door aardappelcystenaaltjes te voorkomen. Voor een goed resultaat is een gelijkmatige verdeling van het middel door de grond van belang.

Verango heeft een goede werking op aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en Globodera rostochiensis) daarnaast is er in een aantal proeven werking aangetoond op wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).

Grondbehandeling / volveldstoepassing

Het middel gelijkmatig over het land spuiten met een spuitmachine en vervolgens inwerken. Ook kan het middel tijdens de grondbewerking voorafgaand aan het poten worden toegepast.

Het middel inwerken op een diepte van 10-20 cm. De toepassing kan vanaf 3 dagen voor het poten worden uitgevoerd.

Veurbehandeling / rijenbehandeling

Het middel tijdens het poten toedienen in de pootveur met behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur.

 

Wortel- en knolgewassen

Verango in wortel- en knolgewassen inwerken tot een diepte van 10 cm in een watervolume van 200 tot 400 liter per hectare. De toepassing dient maximaal 10 dagen vóór zaai plaats te vinden. Een geconcentreerde toepassing op een minimale inwerkdiepte komt ten goede aan de werking. 

 

Tankmix compatibiliteit
Verango kan gemengd worden met alle grondbehandelingsmiddelen zoals o.a.  azoxystrobine  en fluxapyroxad.