Producten

Werken met de natuur

Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Telers zijn zich er steeds meer van bewust dat het waarde kan hebben om optimaal ‘gebruik te maken’ van de natuur, van de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ zoals bodemleven, nuttige insecten en bestuivers, zoals ook beschreven onder ‘geïntegreerde teelt’. In het kader van landbouw en natuur wordt bevordering van de biodiversiteit vaak genoemd en beschouwd als een belangrijke doelstelling van de landbouw, maar wat is de stand van de biodiversiteit op een agrarisch bedrijf eigenlijk, en wanneer is het goed? Op de ForwardFarm in Abbenes werken we onder andere samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch in het project Overal meten in je overall, om de aanwezige biodiversiteit in kaart te brengen, een indicatie te geven van de waarde hiervan, en de impact van bepaalde maatregelen op de biodiversiteit vast te stellen.

 

Project Overal meten in je overall (monitoren agrobiodiversiteit met behulp van indicatoren)

In dit project is een methode ontwikkeld waarmee meer duidelijk wordt over de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Door het meerdere jaren meten van de biodiversiteit en maatregelen is het mogelijk de effecten van de maatregelen in kaart te brengen. Aangezien het erg tijdsintensief is én om veel specialistische kennis vraagt om alle biodiversiteit mee te nemen, wordt gewerkt met vijf functiegroepen: bestuiving, plaagonderdrukking, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en belevingswaarde. Binnen de functiegroepen wordt gewerkt met indicatoren zodat niet alle soorten meegenomen hoeven te worden. Daarnaast is gezocht naar een methode die past binnen de bedrijfsvoering en dagelijkse werkzaamheden. De metingen kunnen eenvoudig zelf uitgevoerd worden. Zelf aan de slag gaan? bekijk dan onderstaande documenten.

Bekijk de handleiding om agrobiodiversiteit te monitoren met behulp van indicatoren: Overal meten in je overall.

Bekijk het verantwoordingsdocument bij: ''Een handleiding om agrobiodiversiteit te monitoren met behulp van indicatoren''

Download het logboek


Afb.1. Studenten van de HAS Den Bosch geven uitleg over het project Overal meten in je overall


Symposium Boer Proof Natuur: zoeken naar haalbare en houdbare natuurmaatregelen

Wat zijn haalbare en houdbare maatregelen die de biodiversiteit op boerenbedrijven kunnen stimuleren? En hoe kunnen we boeren warm maken om deze maatregelen ook daadwerkelijk op hun bedrijven op te nemen of in te voeren? Dat waren de twee kernvragen tijdens het symposium 'Boer Proof Natuur' dat we, samen met de HAS Hogeschool Den Bosch, begin juli op de Forward Farm in Abbenes organiseerden. ,,Boeren hebben het meeste baat bij natuur die tegen een stootje kan; daar moeten we ons op richten'', stelt ecoloog Henk Nijenhuis, een van de gastsprekers tijdens het symposium. Collega-ecoloog Arjen de Groot van Wageningen UR vindt dat er genoeg 'laaghangend fruit' is om snel vorderingen te kunnen maken in agrobiodiversiteit. ,,Er is veel kennis; die zullen we op een praktische manier uit moeten dragen naar de praktijk.'' Als laatste gaven drie studenten van de HAS Den Bosch uitleg over hun vernieuwde, of beter gezegd: vereenvoudigde handleiding voor biodiversiteit (zie ook hierboven het Project Overal meten in je overall).

Bekijk hier het verslag van het symposium Boer Proof Natuur.

Of bekijk de presentaties die gehouden zijn tijdens het symposium:

Henk Nijenhuis: Natuur die tegen een stootje kan

Arjen de Groot: No regret maatregelen op het boerenbedrijf

HAS-studenten: Overal meten in je overall


Project GreenBASE

Met de Provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord, Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, CLM en een aantal akkerbouwers werken we samen in het project GreenBASE. Het doel van dit project is om meer kleur te brengen in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Agrariërs houden traditioneel teeltvrije zones, akkerranden en slootkanten 'schoon' of kort gemaaid, maar zien ook dat dieren en planten nuttig kunnen zijn: lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis, torenvalk en kerkuil eten muizen, vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen. Nuttige soorten hebben voedsel en schuilplaatsen nodig. Insecten hebben bloemen nodig voor voedsel. Veel vogels gebruiken hagen en bomen als rust- en schuilplaats. Voedsel en schuilplekken zijn binnen de akkers nauwelijks te vinden, maar Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven bieden wel volop kansen. Deze vier elementen vormen BASE of te wel, de groene basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer: GreenBASE Haarlemmermeer.

 

Afb.2. De aan GreenBASE deelnemende akkerbouwers met het informatiebord dat op hun bedrijf geplaatst zal worden.

 

Wil je meer weten over dit project bekijk dan ook het projectplan GreenBASE.