Terug
'Alternaria verraderlijke ziekte in broccoli'
Volgende
Groene middelen sneller op de markt
sluiten

Vollegrondsgroenten Koerier 2020

'Blijven zoeken naar wat beter en efficiënter kan'

Open staan om iets nieuws te leren en elk seizoen zoeken of iets beter of efficiënter kan. Dat zijn voor Martijn Hendrickx (24) de belangrijkste tools om het bedrijf verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te houden. Sinds 2015 zit hij samen met zijn ouders Frank en Miranda in de VOF Hendrickx Scheidreef. En dat bevalt prima. ,,We kunnen goed met elkaar overweg en bieden elkaar de ruimte. Die vrijheid heb je als jonge ondernemer ook nodig om enthousiast te blijven en vérder te komen.''

Martijn Hendrickx (24) runt samen met zijn ouders Frank en Miranda het vollegrondsgroentebedrijf VOF Hendrickx Scheidreef in Ossendrecht (N-Br.). Op een areaal van ca. 40 hectare telen ze prei (20 ha), knolvenkel (15 ha), koolrabi (3 ha) en witte kool (2 ha).

Wanneer wist je dat je groenteteler wilde worden?

,,Eigenlijk ben ik al van jongs af aan betrokken bij het bedrijf en er al die jaren ook in meegegroeid. Ik weet nog dat mijn ouders een jaar of tien geleden met de teelt knolvenkel en koolrabi begonnen; dat vond ik toen minstens net zo spannend al zij! Hoewel ik op de HAS aanvankelijk nog plannen had om een paar jaar buiten de deur aan de slag te gaan, is dat er niet van gekomen. Uiteindelijk ben ik al in het derde jaar van HAS in de VOF gestapt.''

Hoe zijn jouw eerste jaren in het bedrijf verlopen?

,,Nou, best wel druk! Zo hebben we in 2017, op de plek van onze oude varkensstal, een nieuwe groenteverwerkingshal met kantoorruimte en kantine gebouwd. Hierdoor is niet alleen de verwerkingscapaciteit flink groter geworden, maar kunnen we ook bezoekers veel beter ontvangen dan voorheen. Van de afgelopen twee jaar herinner ik me vooral de problemen die we met trips hebben gehad. Met name in de venkel heeft dat voor veel schade gezorgd. In deze teelt zijn – behalve pyrethroïden – geen insecticiden toegelaten. En hoewel we liever geen pyrethroïden gebruiken vanwege het negatieve effect op natuurlijke vijanden, was de tripsdruk zodanig hoog dat er eigenlijk geen keuze was. We moesten gewoon ingrijpen! Pas op het einde van het seizoen – toen de tripsdruk afliep – hebben we geen pyrethroïden meer ingezet en dan zie je dat natuurlijke vijanden de tripsbestrijding langzaam maar zeker overnemen. Om daar meer over te weten te komen hebben we kort geleden roofmijten en gaasvliegen uitgezet op een aantal vierkante meters venkel. Ik ben benieuwd welk effect ze op trips hebben, maar vrees ook een beetje dat deze beestjes straks in het eindproduct achterblijven. En dat natuurlijk ook weer niet de bedoeling...''

Zijn er zaken veranderd sinds je in de VOF zit?

,,We zijn de laatste jaren preciezer en consequenter gaan registreren. Dat levert steeds meer waardevolle data op waarmee we teeltplanningen en teeltmaatregelen beter met voorgaande jaren kunnen vergelijken en daardoor gerichter kunnen bijsturen. Voorheen moesten we die informatie vooral uit onze geheugens halen; nu staat het zwart op wit.

Verder hebben we een aantal vernieuwingen en verbeteringen bij het rooien en de verwerking doorgevoerd. Zo hebben we nu een kistenband voor de oogst van koolrabi. Dat scheelt niet alleen een hoop sjouwwerk naar de wagen, maar zorgt er ook voor dat we meer kisten per uur kunnen snijden. Verder hebben we tegelijk met de bouw van onze verwerkingshal een extra verwerkingslijn speciaal voor knolvenkel geïnstalleerd. Daarvóór ging de venkel gewoon over de preiverwerkingslijn, maar dat werkte toch heel wat minder efficiënt. Door al deze aanpassingen konden we met hetzelfde aantal mensen toch weer wat doorgroeien in areaal.''

Waar wil je de komende jaren naar toe met het bedrijf?

,,Eigenlijk zijn er op dit moment geen grote zaken die ik wil veranderen. Ik wil vooral bijleren over de teelten en waar mogelijk nog meer handelingen automatiseren. Voorlopig gaat dat met kleine stapjes, al kijken we soms ook wat verder in de toekomst – bijvoorbeeld naar automatisch prei planten. Voor een familiebedrijf als het onze is dat een hele grote stap, maar ik vind het wel interessant om de mogelijkheden te onderzoeken.''

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

,,Ondanks de hiervoor genoemde bedreigingen en knelpunten, ben ik best positief over de toekomst. Ons bedrijf staat er goed voor. De technische resultaten zijn goed en het samenwerken met mijn ouders gaat tot nu toe ook prima. Over een aantal jaren hoop ik met mijn vriendin Kim op het bedrijf te wonen. Ze komt zelf ook uit een ondernemersfamilie, dus ze weet wat het inhoud om een bedrijf te runnen.''

Tot slot: heb je nog tips of adviezen voor jonge, startende groentetelers?

,,Hm, dat vind ik lastig om te zeggen... Ik ben immers ook pas een paar jaar echt goed aan de gang. Misschien deze tip: blijf praten en overleggen met je ouders als je in het bedrijf stapt. Op die manier krijg je meer begrip voor elkaars meningen en standpunten en ontstaat er vaak ook meer ruimte om je eigen ideeën waar te kunnen maken. Die vrijheid heb je in mijn ogen nodig om je bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.''

+Colofon