Volgende
Sclerotinia in knolselderij moet je voor zijn
sluiten

uitgave juli 2017

Vollegrondsgroenten Koerier

Beregening houdt spinazie in de benen

Loonbedrijf MaVerko oogst eind juni een perceel spinazie van Henk Groeneveld uit Dussen (N-Br.). De akkerbouwer (en adviseur bij Alliance) teelt jaarlijks zo'n vijf hectare voorjaarsspinazie voor diepvriesgroentenfabrikant Ardo in Zundert.

Ondanks de aanhoudende droogte, die het gewas flink op de proef heeft gesteld, is Groeneveld niet ontevreden over de oogst. ,,Ik denk dat we van dit perceel zeker 30 ton per hectare halen. Maar daarvoor hebben we wel vier keer 20 millimeter water moeten geven.'' Ook de onkruidbestrijding was dit jaar lastig vanwege het droge weer. ,,Op het eind ben ik nog twee keer met de hand door het perceel gegaan om de laatste melden eruit te halen.''  

Ardo wil zo duurzaam mogelijk spinazie telen

Met zo min mogelijk gebruik van middelen, de maximale output bereiken; dat is in een paar woorden het duurzaamheidsdoel van diepvriesgroentenfabrikant Ardo. De praktische uitvoering hiervan is gevat in het project MIMOSA, dat inmiddels voor het vijfde jaar loopt. Teeltbegeleider Arthur van Veen vertelt hoe het staat met de verduurzaming van gewasbescherming in de teelt van spinazie. ,,We maken zeker stappen, maar kunnen voorlopig nog niet zonder chemie.'' De grootste lastposten in spinazie zijn rupsen en luizen.

Vooral in zomer- en najaarsspinazie kunnen ze - met name bij droog en warm weer - behoorlijk schade aanrichten. ,,In deze latere teelten kunnen we gewoon niet zonder insecticiden'', stelt Van Veen. ,,Wel motiveren we telers om deze middelen zo vroeg mogelijk in te zetten, zodat de kans op residuen op het eindproduct zo klein mogelijk is. In de regel lukt dat ook goed; problemen met overschrijding van MRL's hebben we maar heel zelden.'' De teeltbegeleider vertelt dat vorig jaar slechts drie percelen zi   geweigerd vanwege overschrijding van MRL's. ,,Meestal gaat het dan om een spuitfout, bijvoorbeeld omdat de leidingen niet goed zijn schoongemaakt en er resten van andere, niet in spinazie toegelaten middelen in het gewas worden gevonden. Maar zoals gezegd; dat is vrijwel altijd een ongelukje. Telers weten heel goed dat ze in een bladgewas als spinazie geen risico's met chemische middelen kunnen nemen.'' Voor wat betreft de schimmels is het verhaal kort: in spinazie worden geen fungiciden gebruikt. De belangrijkste ziekte is meeldauw ('wolf'), maar die kan goed onder controle worden gehouden met resistente rassen. Verder komt er in het najaar zeer incidenteel wat bruine bladvlekkenziekte (Colletotrichum) voor, maar die wordt niet chemisch bestreden. Voor de onkruidbestrijding in spinazie zijn op dit moment een drietal herbiciden (bodem en contact) voorhanden. Ook deze zijn écht nodig om de gewassen onkruidvrij te houden, zo stelt Van Veen. ,,Alle groene massa die bij onze fabriek aankomt, gaat als spinazie in het pak. Eventuele onkruiden gaan daar gewoon in mee en dat is natuurlijk alles behalve wenselijk.'' Om onder de gestelde MRL's te blijven, wijst de teeltbegeleider ook hier weer op een vroege inzet van de middelen. ,,Vooral wanneer het gewas wat mi der goed groeit, zoals de afgelopen maanden het geval was, is een vroege inzet van herbiciden belangrijk. Middelen breken immers minder snel af bij een trage groei.'' Behalve op een preventieve en 'terughoudende' inzet van chemische middelen, zet Ardo ook steeds meer in op het gebruik van nieuwe, resistente rassen en op teeltverruiming. ,,We blijven op alle mogelijk vlakken zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming'', aldus Van Veen. Toepassing van groene gewasbeschermingsmiddelen is op dit moment nog niet aan de orde, al doet Ardo daar wel zelf onderzoek naar in België.      

Zien hoe spinazie geoogst en geschoond wordt? Bekijk de fotoreportage of de dronebeelden hieronder

Spinazieoogst in beeld juni 2017

De video laat zien hoe spinazie geoogst en geschoond wordt.

+Colofon