Terug
Sclerotinia in knolselderij moet je voor zijn
Volgende
Breed palet groentegewassen op Belgisch proevenplatform
sluiten

uitgave juli 2017

Vollegrondsgroenten Koerier

De lat voor kwaliteitspeen ligt erg hoog

Na tien jaar is bewaarpeen terug in het bouwplan van Yme Meirink in Oosternijkerk (Fr.). Hij heeft zijn bodem op orde en houdt een zeer ruime rotatie aan. ,,Peen moet gezond opgroeien. Dan kun je ook op lichte grond een goede kwaliteit telen'', is zijn stellige overtuiging.

Yme Meirink geniet dit jaar dubbel van zijn winterwortelen. Het gewas staat pal naast de boerderij en aan weerszijden ligt een bloemenstrook. Onder andere zonnebloemen, boekweit, wikke en klaprozen zullen hier straks uitbundig bloeien. ,,Mensen uit het dorp lopen hier ’s avonds vaak  nog even een rondje. En ik heb er zelf ook lol in. Ik kan wel een graanstrook zaaien langs het perceel, of een graspad in het midden, maar dat levert bijna niks op. Op deze manier doen we veel mensen een plezier.'' Tien jaar lang groeide er geen peen op het bedrijf van Meirink. De Friese  akkerbouwer nam er afstand van vanwege tegenvallende verdiensten en een reeks natte najaren. ,,We hadden onze grond toen niet zo op orde als nu. In de tussentijd hebben we veel geïnvesteerd in de bodem. We hebben meer gedraineerd, gebruiken compost, hakselen ons stro en telen maximaal groenbemesters. Die aanpak werpt zijn vruchten af.'' Op het 130 ha tellende bedrijf vormen pootaardappelen het grootste  gewas. Meirink ruilt percelen grasland met  en veehouder en verhuurt land voor de teelt van broccoli. De rest van het bouwplan bestaat uit wintertarwe, suikerbieten en zaaiuien en sinds vorig jaar 6 ha B-peen, van het ras Nerac. ,,Ik vind het een mooi gewas en we spreiden onze risico’s ermee. Juist in een gewas als peen kunnen we onze investeringen in de bodemkwaliteit tot waarde maken.'' Zowel de afzet als de bewaring verlopen via de Dutch Carrot Group. Meirink heeft een deel van zijn peen op contract en draait met de rest mee in de pool.

Met 15 procent afslibbaar is de grond op Meirink's bedrijf goed bewerkbaar, maar wel aan de lichte kant. Het telen van een goede kwaliteit bewaarpeen vraagt aandacht. ,,De lat ligt erg hoog. Januari is voor ons het moment van de waarheid, want dan wordt er getarreerd. Afgelopen winter waren de resultaten gelukkig goed. De peen zag er mooi uit en  ook de uitslag van de N-Sure-test gaf geen verhoogde kans op bewaarziekten aan.''
 

Yme Merink is akkerbouwer in Oosternijkerk (Fr.)

De lat voor kwaliteitspeen ligt erg hoog

Voor een optimale uitgangssituatie vindt Meirink twee dingen erg belangrijk: een ruime rotatie en laat zaaien. Bij het huidige areaal hoeft hij maar eens in de twintig jaar terug te komen op hetzelfde perceel. Dat zit dus wel goed. De akkerbouwer zaait bewust laat, om ervoor te zorgen dat ook de oogst laat valt. ,,Peen is een echte herfstgroente en moet vochtig naar binnen worden gebracht, voor minimale beschadigingen en voldoende grond in de kist. Het draagvermogen van onze percelen is goed, dus voor de oogst ben ik niet zo bang. Dat komt wel goed.'' Dit jaar wachtte hij met zaaien totdat er neerslag in de voorspelling zat. Hij zaaide op 30 mei geprimed zaad, in vochtige grond. Ideaal, zo leek het. Daarna viel er echter een bui van 30 mm, waardoor er een korst ontstond. Hij besloot om het perceel twee keer te beregenen, om de  jonge plantjes door de korst te helpen. Over de stand, met ongeveer 80 planten op een meter, is hij gezien de omstandigheden tevreden.
+Colofon