Terug
Beregening houdt spinazie in de benen
Volgende
De lat voor kwaliteitspeen ligt erg hoog
sluiten

uitgave juli 2017

Vollegrondsgroenten Koerier

Sclerotinia in knolselderij moet je voor zijn

Sclerotinia is een groeiend probleem in knolselderij. Vooral tijdens de opslagperiode maakt deze schimmelziekte steeds vaker 'slachtoffers'. Om Sclerotinia vóór te blijven, kiezen steeds meer telers voor een grondbehandeling met Contans. Maatschap Blok in Wissenkerke (Zld.) gebruikt het middel al jaren in haar knolselderij voor de versmarkt. ,,Je dekt er in ieder geval een deel van het Sclerotinia-risico mee af'', zegt Ad Blok. Het is eind juni en de droogte begint langzamerhand zijn tol te eisen in de gewassen. Ook de knolselderij van de maatschap Blok staat al een paar weken zo goed als stil. ,,Een aantal dagen met regen zou onderhand wel erg welkom zijn'', zegt Ad Blok, die samen met adviseur Aat Jan Troost van CZAV door het gewas loopt. Blok teelt jaarlijks zo'n 3 tot 4 hectare knolselderij voor de versmarkt. Aan dit marktsegment worden wat hogere kwaliteitseisen gesteld dan aan knolselderij voor de industrie. Bovendien mogen de knollen niet zwaarder zijn dan één kilo. ,,Je moet er elk seizoen weer 'goed op zitten' om aan de eisen te voldoen. Maar als het lukt, dan is het zonder meer een leuke teelt'', zegt de akkerbouwer, die het gewas al meer dan 30 jaar in zijn bouwplan heeft. Dit seizoen is de knolselderij op 23 mei geplant. Blok verwacht het gewas iets voor kerst te kunnen rooien. ,,Dan zijn de tafelaardappelen weer uit de bewaring en kunnen de knollen erin.''

Ad Blok (links) heeft samen met zijn vrouw Nellie en zoon Hanko een akkerbouwbedrijf in Wissenkerke (Zld.). Op 80 hectare lichte tot zware zavelgrond telen ze tafelaardappelen, suikerbieten, uien, wintertarwe, cichorei en knolselderij. Aat Jan Troost (rechts) is teeltadviseur bij CZAV met als werkgebieden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.

Contans belangrijke schakel in strijd tegen Sclerotinia

Een 'voordeel' van het droge voorjaar is dat de gevreesde ziekte Sclerotinia tot nu toe nauwelijks kans heeft gekregen om zich te ontwikkelen. ,,Maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen; het seizoen is namelijk nog lang'', zo benadrukt Blok. ,,Augustus, september en oktober moeten nog komen. Vaak zie je pas aan het einde van het seizoen de rotte knollen. Als er daar een paar van in de bewaring komen, dan kan dat een enorme besmettingshaard opleveren.'' Een belangrijke schakel in de strijd tegen Sclerotinia is het middel Contans. Dit is een natuurlijke schimmel (Coniothyrum minitans) die de sclerotiën van Sclerotinia parasiteert en zo de aanwezige schimmeldruk preventief reduceert. Blok past Contans meestal gelijktijdig met het klaarmaken van de grond toe. In de regel is dat zo'n vier tot vijf weken voor het planten. De natuurlijke schimmel krijgt op die manier de tijd om de in de bodem aanwezige sclerotiën aan te pakken, nog voordat de knolselderij wordt geplant.

De akkerbouwer ziet een grondbehandeling met  ontans al vele jaren als een essentiële maatregel om de kwaliteit van zijn knollen te waarborgen. ,,Vooral wanneer je voor de versmarkt teelt en ook nog eens wat langer moet bewaren, geeft zo'n preventieve bespuiting met Contans extra zekerheid dat het product ook netjes de bewaring uit komt'', zo stelt hij. Adviseur Aat Jan Troost beaamt de woorden van Blok en merkt dat de belangstelling voor het middel groeit, met name in gebieden met veel intensieve gewassen. ,,Sclerotinia is een echte bouwplanziekte en groeit daarom gestaag mee met waardplanten zoals knolselderij, witlof, cichorei, peen en aardappelen. Het beste zou daarom zijn om Contans in bouwplanverband toe te passen, want alleen daarmee krijg de druk echt goed omlaag. Vanwege de hoge prijs gebeurt dit echter maar zelden,met als gevolg dat de ziekte steeds meer problemen veroorzaakt.'' Een mogelijk alternatief bij een hoge Sclerotinia-druk is Luna Sensation. Dit middel tegen bladvlekken heeft ook een bewezen nevenwerking op Sclerotinia. Volgens Troost zou het een goede combi kunnen vormen met Contans,. ,,Daarbij staat een grondbehandeling met Contans aan de basis en kan Luna Sensation net voor het sluiten van het gewas worden toegediend, waarbij het naast een werking via het  lad ook nog wat grondwerking zou kunnen geven.'' De CZAV-adviseur benadrukt echter nog geen wezenlijke ervaring met Luna Sensation te hebben opgedaan. ,,Het middel zal zich de komen de jaren dus nog moeten bewijzen in de praktijk. Maar omdat het ook goed tegen bladvlekken werkt, zie ik zeker kansen om het ook doelmatig tegen Sclerotinia in te zetten'', zo besluit hij.
+Colofon