Producten

Drift Reductie Techniek klassen en Drift Reductie Doppen


In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in buitenteelten een techniek moet worden gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%, ten opzichte van een vastgestelde referentietechniek, op alle percelen, ongeacht of deze percelen wel of niet aan oppervlaktewater grenzen.

In de DRT lijst staat de indeling weergegeven van spuittechnieken die van toepassing zijn bij de verschillende driftreducerende techniek-klassen (DRT-klassen). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen neerwaarts en op- en zijwaartse spuittechnieken. De technieken zijn in DRT-klassen ingedeeld op basis van onderzoek dat is uitgevoerd volgens, of in lijn met, het ‘meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse en op- en zijwaartse spuittechnieken’, die eveneens te raadplegen is via de website Helpdesk Water. De spuittechnieken zijn ingedeeld in DRT klassen 50%, 75%, 90%, 95%, 97,5% en 99%.

In de DRD lijst is een overzicht opgenomen van de indeling van spuitdoppen in de verschillende Drift Reducerende Doppen (DRD) klassen.

Daarbij is onderscheid gemaakt in spuitdoppen voor neerwaartse en op- en zijwaartse bespuitingen. De spuitdoppen zijn ingedeeld in DRD-klassen 50%, 75%, 90% en/of 95%.

Klik HIER voor de site van het Informatiepunt Leefomgeving voor de meest recente DRT- en DRD-lijsten.

Zie voor meer informatie ook onze pagina 'Vrij van emissie' onder Duurzame landbouw.

 

Afb.1. Kies een voorgeschreven driftreducerende spuittechniek uit de DRT-klassenlijst