Producten

Bekijk of download hier de DTG lijst versie 2.0, 2.1 of 2.2

De Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG-lijst) 

De Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG-lijst) bevat de standaardtermen voor toepassingsgebieden van gewasbeschermingsmiddelen voor het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG).

De termen uit de DTG-lijst en de volgorde van gewassen worden identiek worden overgenomen op een WG. Hierdoor is sprake van eenduidige terminologie op Wettelijke Gebruiksvoorschriften.

De toepassingsgebieden op het etiket kunnen de indeling volgen van DTG lijst 2.0 (Ctgb, juni 2011), DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015) of DTG lijst 2.2 (Ctgb, juni 2019).
Op het etiket staat vermeld of en van welke DTG lijst op het betreffende etiket gebruik is gemaakt. Indien dit niet staat vermeld is sprake van een toelating waar nog een oude versie is gehanteerd voor de indeling van de gewassen (SOT-lijst).


Op een WG dient altijd het hoogst mogelijke niveau in de DTG-lijst te worden gebruikt. Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas? Open dan de desbetreffende DTG lijst.
Save