Producten

Formuleringen

Formuleren is het onderbrengen van een actieve stof in een spuitmiddel. Dat kan op heel veel manieren gebeuren. Belangrijke formuleringen zijn de EC, SC, SL, EW en WG-formuleringen. Hieronder worden ze kort toegelicht.

Emulgeerbaar Concentraat (EC)

De groep emulgeerbare concentraten (EC) is een van de belangrijkste formuleringsvormen. Bij EC's is de actieve stof opgelost in een homogene, vaak heldere oplossing. Pas wanneer een EC aan water wordt toegevoegd, ontstaat er een emulsie. De meeste in water opgeloste EC's vormen een macro-emulsie en zien er daardoor uit als een melkachtige vloeistof. Bij macro-emulsies schommelt de druppelgrootte tussen 0,1 en 10 µm. Deze druppels zijn groot genoeg om licht te reflecteren, waardoor de vloeistof een witte kleur krijgt. Sommige EC's vormen echter micro-emulsies met een druppelgrootte van maar 0,01 tot 0,1 µm. Deze zijn te klein om licht te weerkaatsen, waardoor de spuitvloeistof helder blijft.

EC formulering

Afb. 1. Wanneer een EC aan water wordt toegevoegd ontstaat een emulsie

Waterige oplossing (SL)
De waterige oplossing (SL) bevat een actieve stof die is opgelost in een waterachtige spuitmix. Hierdoor is een SL altijd een heldere oplossing. Omdat relatief weinig werkzame stoffen voldoende oplosbaar zijn in water komen er niet zoveel gewasbeschermingsmiddelen voor in een SL-formulering.

SL formulering
Afb. 2. Wanneer een SL in water wordt opgelost, ontstaat een heldere oplossing

Emulsie in water (EW)
De EW-formuleringen zijn emulsies in water. In de emulsie zit een vloeibare actieve stof opgesloten, die in veel gevallen weer is opgelost in de emulsie. Bij een EW is de spuitvloeistof dus eigenlijk al kant-en-klaar en heeft het spuitwater alleen nog de functie van verdunning. Groot voordeel van EW's is dat ze nauwelijks de neiging hebben tot kristalvorming. Nadeel is, net als bij de SL-formulering, dat er maar weinig actieve stoffen zijn die voldoende oplosbaar zijn in water.

Suspensie Concentraat (SC)

In suspensie concentraten (SC) - ook wel flowables genoemd - is de actieve stof een vaste stof die als zeer fijne deeltjes ( 1 - 4 µm) wordt vastgehouden in een suspensie. Deze suspensie vormt een netachtige structuur in het spuitwater waardoor de actieve stof zeer egaal wordt verdeeld. Omdat de actieve stof een kristalachtige vorm heeft, is deze - biologisch gezien - minder goed beschikbaar voor de plant als bijvoorbeeld een EC, EW of SL-formulering. Om deze reden worden SC's vooral gebruikt wanneer een sterke contactwerking met de plant nodig is.

SC formulering 

Afb. 3. Wanneer een SC aan water wordt toegevoegd, onststaat een suspensie

Water dispergeerbaar granulaat (WG)
De water dispergeerbare granulaten (WG) zijn in de praktijk beter bekend als spuitkorrels. Wanneer deze spuitkorrels in aanraking komen met water, wordt de werkzame stof er egaal in verdeeld. Kenmerkend voor de WG-formulering is dat er een relatief grote hoeveelheid werkzame stof in verwerkt kan worden. Omdat de productiekosten van WG's relatief hoog zijn, worden ze alleen ingezet tegen ziekten en plagen waarvoor absoluut een grote hoeveelheid actieve stof nodig is. Ondanks de grote hoeveelheid actieve stof zijn WG's vaak zeer gewasvriendelijk. Ze worden daarom relatief veel in dure, gevoelige gewassen ingezet.

 WG formulering

Afb. 4. Een WG verspreidt zich spontaan wanneer het door water wordt geroerd