Producten

Werking Serenade voor 3e jaar achter elkaar aangetoond!

Minder zilverschurft, Rhizoctonia en schurft door veurbehandeling Serenade

Het gebruik van Serenade als veurbehandeling in de teelt van aardappelen heeft ook afgelopen seizoen weer mooie resultaten opgeleverd. Een zeer duidelijk verbeterde schilkwaliteit én afname van zilverschurft, Rhizoctonia en schurft zijn waargenomen bij een beoordeling van een 40-tal proeflocaties.

 

 

Afb.1 - Serenade toepassing tijdens het poten in de veur aan 5 l/ha

 

Praktijkmonsters

De geanalyseerde monsters zijn afkomstig uit het project 'Serenade Aardappel' dat het afgelopen jaar voor het 3e jaar bij zo’n 40 aardappeltelers in de praktijk is uitgevoerd. Hierbij zijn verspreid over heel Nederland praktijkstroken aangelegd met een veurbehandeling met 5 l/ha Serenade. De Serenade in het pootgoed is toegevoegd aan de standaard grondbehandeling van de teler. In het zetmeelgebied hebben we met Serenade de chemie vervangen. Uit deze percelen zijn afgelopen najaar in 6 herhalingen opbrengst- en kwaliteitsmonsters genomen. De kwaliteitsmonsters zijn deze winter op schilkwaliteit beoordeeld. 

 

Resultaten pootgoed

 

Fig. 1 - Percentage verbetering van de standaardbehandeling van de teler versus de standaardbehandeling teler gecombineerd met 5L Serenade

 

Het toevoegen van 5L Serenade aan de standaardbehandeling van de teler resulteert in een verbetering van de bestrijding van zowel schurft, zilverschurft als Rhizoctonia op het pootgoed. De toevoeging van Serenade geeft 6% minder Rhizoctonia, 3% minder schurft en 35% minder zilverschurft op de knollen.

 

Zwarte spikkel

De partijen uit het pootgoed zijn ook allemaal beoordeeld op zwarte spikkel. Op een klein aantal partijen was aantasting door zwarte spikkel te zien. Serenade heeft ook op deze ziekte een werking maar deze wisselde sterk (tussen de 40% en 90% effectiviteit). Het ging echter om een lage aantasting. Serenade geeft een ondersteuning op de bestrijding van zwarte spikkel. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe duidelijk de werking daadwerkelijk zal zijn.

 

Resultaten zetmeelaardappelen

 

Fig. 2 - Percentage verbetering van de Serenade behandeling t.o.v. de standaard gebruikte chemische middel van de teler 

In de zetmeelteelt is Serenade direct vergeleken met de chemische behandeling van de teler. Een verlaagde dosering chemie is in deze teelt veelal de standaard. In het onderzoek is de chemie volledig achterwege gelaten en vervangen door 5L Serenade. Ook hier heeft Serenade een beter effect op schurft en zilverschurft dan de gangbare chemische behandeling: 3% verbetering ten aanzien van schurft en 35% voor zilverschurft.

Het effect van Serenade op Rhizoctonia is gelijk aan de gangbare chemische behandeling!

 

Conclusies onderzoek 40 praktijkmonsters

In lijn met het onderzoek in de eerste twee jaren laat de toepassing van Serenade wederom een werking zien op zilverschurf, Rhizoctonia en schurft in zowel de pootgoedteelt als de zetmeelteelt. Serenade levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van veel voorkomende aardappelziekten op de knol. Het is een product om de aardappelteelt verder mee te vergroenen. Met het toepassen van Serenade in de veur kan de schilkwaliteit van de Nederlandse aardappel nog verder verbeterd worden.

 


Afb.2. Beoordelen van praktijkmonsters op schilkwaliteit

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.