Terug
AARDAPPELEN - 'Extra middel voor luisbestrijding meer dan welkom'
Volgende
CHALLENGE - Etiket Challenge flink uitgebreid
sluiten

Akkerbouw Koerier Mei 2022

BIETEN - Opnieuw vrijstelling voor Batavia in bieten

Batavia heeft opnieuw een 120 dagen-vrijstelling gekregen voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De vrijstelling betreft twee toepassingen van 0,75 l/ha en geldt van 1 april tot 15 juli 2022.

Vergelingsvirus in bieten

Batavia heeft zowel een opwaartse als neerwaartse werking. Hierdoor verspreidt het middel zich optimaal door de bietenplant en bereikt het ook het nieuwgevormde blad. Vooral bij jonge bietenplantjes die kwetsbaar zijn en ook nog eens volop in de groei, is dit een belangrijke plus. Jonge luizen zitten namelijk graag op het jonge blad en worden met Batavia dus prima bestreden.

Beschermingsduur

Een bespuiting met Batavia biedt (vanaf het 2-bladstadium) ongeveer 10 tot 14 dagen bescherming. Zijn de bieten groter en sterker (en kunnen ze het middel beter opnemen), dan loopt de beschermingsduur op naar zo'n 20 dagen.

Belangrijk bij Batavia is dat het middel goed kan worden opgenomen in de plant. Daarvoor is toevoeging van een liter plantaardige olie (bv. Robbester) zeer wenselijk. Uit proeven is gebleken dat de effectiviteit van Batavia hierdoor duidelijk hoger wordt. Ook kan Batavia zo prima worden toegevoegd aan de onkruidbestrijding.

Vergelijkende proeven

Het afgelopen seizoen heeft het Belgische bieteninstituut IRBAB/KBIVB een vergelijkende proef uitgevoerd met bladluisbestrijders in bieten. Daaruit komt naar voren dat Batavia de beste werking (en nawerking) heeft en daardoor de beste verzekering tegen vergelingsziekte biedt (grafiek 1 & 2). Dit resulteert uiteindelijk in een beduidend hogere suikeropbrengst per hectare (grafiek 3). 

Gunstig profiel voor nuttigen

Batavia is niet schadelijk voor nuttige insecten. Belangrijke 'luizeneters' zoals roofwantsen, zweefvliegen, sluipwespen, oorwormen, larven van gaasvliegen, soldaatjes en lieveheersbeestjes worden daardoor gespaard. Proeven hebben laten zien dat de populatie nuttige insecten zich prima op kan bouwen in combinatie met Batavia. Vooral later in het seizoen, vanaf half mei tot half juni, kunnen deze insecten zo een bijdrage leveren aan de luisbestrijding.

 

Afb. 1 - Zweefvlieg (Episyrphus balteatus)

 

Afb. 2 - Sluipwesp (Aphidius colemani)

 

Afb. 3 - Roofwants (Orius insidiosus)

 

Afb. 4 - Groene gaasvlieglarve (Chrysoperla carnea)

 

+Colofon