Terug
MAÏS - 'Onkruidbestrijding in maïs zorgt voor extra schoon bouwplan'
Volgende
SPUITTECHNIEK - ‘Veldspuit moet geen beperkingen hebben’
sluiten

Akkerbouw Koerier Mei 2022

SIVANTO PRIME - 'IJzersterk tegen zuigende insecten'

Sivanto Prime is een nieuw, breed werkend insecticide binnen de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het is toegelaten in aardappelen, erwten, bonen en bijna alle koolgewassen. Met name in de pootgoedteelt kan het middel een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van virusoverdracht door bladluizen.

Sivanto Prime is vloeibaar en bevat 200 g/l flupyradifurone. Deze werkzame stof komt uit de nieuwe chemische subgroep 4D (van de butenolides) en heeft daardoor een onderscheidend werkingsmechanisme.
 
Het middel heeft een zeer snelle aanvangswerking en bestrijdt een breed spectrum aan zuigende insecten. De actieve stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich opwaarts systemisch richting de groeipunten en translaminair naar de onderzijde van het blad waardoor ook verscholen insecten worden bestreden. Daarnaast heeft het ook een directe contactwerking.
De voedselopname door het insect wordt snel gestopt en daardoor ook mogelijke virusoverdracht. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten.

Belangrijke aanwinst in aardappelen

Door het verdwijnen van steeds meer insecticiden, is Sivanto Prime een belangrijke aanwinst in de strijd tegen luizen en coloradokevers in aardappelen. Het werkt ook goed tegen cicaden.
De snelle aanvangswerking van Sivanto Prime is een belangrijk hulpmiddel om virusoverdracht door bladluizen te beperken.

Sivanto Prime mag in aardappelen vanaf begin bodembedekking (BBCH31) worden toegepast en is dus zowel voor, tijdens als na de bloei toegelaten.
In pootgoed kan het middel worden gemengd met minerale olie en in consumptie en zetmeelaardappelen met plantaardige olie (Robbester of Actirob B).
De dosering is 0,5 l/ha en het mag 1 keer per teeltseizoen worden toegepast.
Bestrijding van coloradokevers bij voorkeur toepassen tegen de larven.

Ook in erwten, bonen en koolgewassen

Sivanto Prime is ook toegelaten in (vers en droog te oogsten) erwten en bonen. Ook dat mag als een belangrijke aanwinst worden gezien, want er zijn bijna geen luizendoders toegelaten in deze gewassen. Het middel is inzetbaar in erwten en bonen met én zonder peul (zoals conservenerwten, stamslabonen en tuinbonen), droge erwten, bruine bonen en veldbonen (silage). De dosering is 0,375 l/ha en het mag, afhankelijk van het toepassingstijdstip, 1 keer per teeltseizoen of  1 x per 2 jaren worden toegepast.

 

Sivanto Prime is ook breed inzetbaar tegen bladluizen in alle koolteelten (behalve Chinese kool). De dosering is 0,625 l/ha en het mag, afhankelijk van het toepassingstijdstip, 1 keer per teeltseizoen of 1 keer per 2 jaar worden toegepast.

 

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

+Colofon