Terug
'Alle middelen nodig om virus binnen de perken te houden'
Volgende
'Velum Prime mooie aanwinst in bollenteelt'
sluiten

Bloembollen Koerier 2020

'Grondtoepassing met Serenade is goed bevallen'

Controleronde door de Calla's

Samen met zijn zoon Travis voert Paul Broersen uit Anna Paulowna (N-H.) een controleronde uit in een perceel met Calla's. ,,De afgelopen dagen (half augustus, red.) hebben we hier twee buitjes van 35 en 10 millimeter gehad en daar is het gewas mooi van opgefrist. We plukken er nu samen nog wat onkruiden uit; vooral kruiskruid is her en der blijven staan'', vertelt de teler, die jaarlijks zo'n 7 hectare Calla's teelt. Op het perceel staan meer dan 30 verschillende soorten, waaronder de roze snijsoort Denver. Deze wordt rond eind oktober geoogst.

,,De groei zit er op dit moment aardig in, maar de kritische periode moet nog komen. Vooral vanaf half augustus is het altijd opletten geblazen. Alternaria en kraterkoppen (door Pythium, red.) kunnen dan zomaar de kop op steken.'' Paul Broersen houdt zich bewust nog even op de vlakte wanneer hem gevraagd naar een terugblik op het seizoen. De eerste bollen worden pas begin oktober gerooid en tot die tijd kan er nog van alles gebeuren, zo stelt hij. ,,Pas wanneer we de bollen droog in de kisten hebben durf ik iets over de opbrengst en kwaliteit te zeggen. Dat heb ik na 13 jaar telen wel geleerd.''

Paul Broersen (rechts, met links zoon Travis) is bloembollenkweker in Anna Paulowna (N-H.). Jaarlijks teelt hij ca. 7 hectare calla's (zantedeschia's) in ruim verschillende 40 soorten. Daarnaast verbouwt hij ook ca. 7 hectare tulpen.

Calla's gebaat bij stabiele groei

Volgens Broersen zijn Calla's erg gebaat bij een stabiele groei. En betekent niet alleen stelselmatig beregenen ('tot nu toe al negen keer') en bijbemesten (met name stikstof), maar ook de ziekten- en luisbestrijding zo uitvoeren dat het gewas daar zo min mogelijk last van heeft. ,,Lukt dat op enig moment niet goed, dan zie je dat onherroepelijk terug in de opbrengst en de kwaliteit.''

Om schommelingen in groei zoveel mogelijk te voorkomen, probeert Broersen het gewas in alle facetten zo vitaal mogelijk te houden. Toen Bayer begin vorig jaar vroeg of hij wilde participeren in een proef met het groene middel Serenade, zegde de bollenkweker dan ook graag toe. ,,Van Serenade is bekend dat het de vitaliteit van de planten verbetert en daardoor ook de weerbaarheid tegen ziekten als Alternaria en Pythium verhoogt. Deze eigenschappen spreken me erg aan. Veel chemische gewasbeschermingsmiddelen staan op de nominatie om te verdwijnen; we zullen het dus steeds meer moeten hebben van weerbare gewassen.''

Op het grootste perceel calla's staan ruim 30 verschillende soorten. Broersen teelt vooral voor pottenteelt, maar deels ook voor de snijteelt. Ongeveer de helft van de bollen wordt op contractbasis voor Sande Ecuador geteeld. De andere helft is vrije teelt.

Blankere bollen, minder kraterkoppen

Hoewel de bollenkweker nog wat terughoudend is met stellige uitspraken over Serenade, heeft hij een goede indruk overgehouden aan de grondtoepassing die vorig jaar met het middel is uitgevoerd. Hij vertelt: ,,We hebben het in drie verschillende Calla-soorten toegepast, gewoon om eens te kijken wat het doet. Tijdens de teelt zelf hebben we geen zichtbare verschillen gezien tussen wel en niet behandelde objecten, maar tijdens de verwerking zagen we zeker bij één soort duidelijk blankere bollen en minder kraterkoppen. Dat duidt erop dat Serenade wel degelijk effect heeft gehad tegen Pythium.'' Volgens Broersen zou een grondbehandeling met Serenade wel eens heel mooi in het ziektebestrijdingsschema kunnen passen, vooral omdat de bacteriestam in het middel (Bacillus amyloliquefaciens QST 713, red.) zich gaandeweg het seizoen steeds verder opbouwt. ,,In de periode met een hoge ziektedruk – zo op het eind van de teelt – is de bacteriestam min of meer op volle sterkte. Dat zou gunstig kunnen zijn voor een maximale effectiviteit.''

Voor wat betreft de praktische toepassing van Serenade ziet de teler geen belemmeringen. ,,Ik pas het toe tijdens het frezen van de bedden, waarbij ik ook meteen de benodigde kunstmest toevoeg. Ik hoef er dus geen aparte handeling of werkgang voor uit te voeren.''

+Colofon