Terug
Een middel met potentie
Volgende
Bladvlekken bestrijden zonder chemie
sluiten

uitgave januari 2017

Boomkwekerij Koerier

Blijven werken aan weerbare planten

Raymond Haarman uit Teuge (Gld.) runt samen met zijn partner Marion Alferink een gespecialiseerd stekbedrijf voor heesters. ,,We doen er hier alles aan om uniforme partijen van topkwaliteit af te leveren'', zo vat hij zijn missie en passie samen. De afgelopen jaren heeft hij zich - met hulp van Margareth van der Horst van Plant Care Education - verdiept in het weerbaarder maken van planten. Naast een uitgekiende klimaatbeheersing en bemesting, speelt het biologische fungicide Serenade hierbij een belangrijke rol. 'We moeten planten niet béter maken, maar weerbaarder maken'. Raymond Haarman herhaalt deze zin een aantal keren tijdens het gesprek. En ook de volgende zin gaat meermaals over tafel: 'We moeten als kwekers minder met ziektebestrijding en meer met gewasgezondheid bezig zijn.' Het is duidelijk dat het thema plantweerbaarheid de boomkweker volop bezighoudt. ,,Ik denk dat deze omslag in denken bij mij een jaar of vier, vijf geleden is ingezet. Door een slimmersamenspel van klimaatbeheersing, bemesting en preventieve gewasbescherming kunnen we planten sterker maken en minder afhankelijk van curatieve chemische middelen. Bovendien zijn we met deze aanpak toekomstbestendiger; onze afnemers - en ook zijn klanten - willen dat we steeds meer 'vergroenen' in onze gewasbescherming'', zegt hij tijdens een ronde door de kassen.

Omdat Haarman vooral stekken van zuurminnende heesters met een fijn wortelgestel kweekt, liggen wortelziekten voortdurend op de loer. Daar komt bij dat het stekmateriaal behoorlijk dicht op elkaar wordt gezet, waardoor er eigenlijk altijd wel enige ziektedruk is. De belangrijkste ziekten op het bedrijf zijn Botrytis (smucht), bladvlekkenziekte en Phytophthora wortelrot.

Met name de eerste - Botrytis - is  een geduchte tegenstander die eigenlijk in alle soorten en cultivars op het bedrijf de kop op kan steken. Haarman vertelt dat hij deze ziekte sinds twee jaren hoofdzakelijk preventief met het biologische fungicide Serenade bestrijdt. ,,En dat gaat verbazingwekkend goed! In Euonymus (kardinaalsmuts, red.), een soort die toch behoorlijk gevoelig is voor  Botrytis, hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld nog geen enkele keer terug hoeven grijpen naar een chemisch fungicide. Dat zegt toch wel wat over de krachtige werking van Serenade'', aldus de kweker.

Raymond Haarman heeft samen met zijn partner Marion Alferink een boomkwekerij in Teuge (Gld.). Het bedrijf teelt hoofdzakelijk gewortelde stekken van heesters; 7000 m² onder glas en 4000 m² buitenteelt. De hoofdsoorten zijn Skimmia, Pieris, Viburnum, Azalea, Leucothoe, Euonymus, Andromeda en wergrhododendron. Stekken worden uitsluitend op aanvraag gekweekt; Haarman levert deze aan ca. 15 vaste afnemers.

De hele winter door Serenade

Om de winterperiode 'schoon' door te komen spuit Haarman al zijn stekmateriaal vanaf eind oktober/begin november om de veertien dagen met Serenade (500 ml per 100 l water + uitvloeier). Met een maximum van 9 behandelingen per jaar haalt hij zo ongeveer het einde van februari. ,,Daarmee overbruggen we precies de meeste gevaarlijke periode. Vanaf maart is de bladnatperiode namelijk alweer wat kleiner  geworden, zijn de planten alweer wat actiever en zijn er meestal ook weer meer mogelijkheden om vochtige lucht af te blazen uit de kas.''

Omdat Botrytis nu volledig biologisch kan worden bestreden, schat Haarman dat hij ongeveer een kwart minder chemie gebruikt dan voorheen. ,,En dat is hoe dan ook winst; voor mij, voor mijn afnemers én voor de consument'', zo stelt hij. Tegen bladvlekkenziekte en Phytophthora blijven voorlopig wel chemische middelen nodig om de stekken gezond te houden. ,,Maar gelukkig laat Serenade zich prima mengen met chemische fungiciden, waardoor we alle noodzakelijke bescherming mooi binnen die tweewekelijkse Serenade-cyclus kunnen uitvoeren.

 Dat houdt de gewasbescherming helder en overzichtelijk.'' Voor wat betreft de kwaliteit en het percentage uitval in zijn teelten ziet  Haarman geen verschil tussen het gebruik van chemische middelen voorheen en het gebruik van Serenade nu. ,,We hebben al jaren een heel stabiele productie; daar heeft de inzet van Serenade eigenlijk niets aan veranderd. Je kunt dus wel stellen dat we zonder al te veel moeite en aanpassingen behoorlijk wat biologischer zijn gaan werken'', zo besluit de kweker.

Zweetvoetengeur...

Hoewel Haarman zeer tevreden is over de inzet van Serenade, blijft er een klein minpuntje bij hem hangen: waarom ruikt het middel zo weeïg ('zweetvoetengeur')? ,,Kan er geen andere geurstof bij?'', vraagt hij zich af.

Antwoord Bayer: 'Het is heel moeilijk om de geur te verwijderen of te onderdrukken maar het is nog steeds wel een onderwerp van onderzoek bij Bayer. Het is in ieder geval zeker dat de smaak van bespoten producten niet wordt beïnvloed door een bespuiting met Serenade.'
+Colofon