Terug
Later op gang met bomen rooien
Volgende
Blijven werken aan weerbare planten
sluiten

uitgave januari 2017

Boomkwekerij Koerier

Een middel met potentie

,,Het gewasbeschermingsmiddelenonderzoek in de boomteelt heeft de laatste jaren duidelijk een groen tintje gekregen. Fabrikanten schuiven hun middelen van natuurlijke oorsprong steeds nadrukkelijker naar voren in onze proeven. Zij willen weten waar de mogelijkheden voor deze middelen liggen.'' Dat zegt Jeroen van der Meij, onderzoeker boomkwekerij en vaste planten bij Delphy in Boskoop. De afgelopen jaren onderzocht hij diverse 'groene' middelen, waaronder het breed inzetbare Serenade. ,,De resultaten zijn soms nog wat grillig en ongrijpbaar, maar zéker is dat dit middel een hoop potentie heeft.''

Jeroen van der Meij is onderzoeker boomkwekerij en vaste planten bij Delphy

,,Duurzaam telen wordt de komende jaren een steeds belangrijkere factor in de boomteelt. Kwekers die hun producten een duurzaam of milieuvriendelijk label mee kunnen geven, kunnen daarmee het verschil maken. Dat besef dringt steeds meer door.'' Jeroen van der  Meij, onderzoeker bij Delphy, schetst een trend die misschien nu nog langzaam verloopt, maar die wel gestaag doorzet in de sector. Vooral de vergroening van de gewasbescherming krijgt sinds een  jaar of twee, drie steeds meer een 'praktisch gezicht' door de introductie van middelen van natuurlijke oorsprong. ,,Op dit moment zijn  er enkele tientallen groene middelen op de markt, waarvan we eerlijk  gezegd nog niet goed weten wat de plussen en minnen daarvan zijn.

Er zijn allerlei claims over hun werking, maar slechts een handvol middelen is echt goed en breed onderzocht'', zo weet de onderzoeker. Eén van de middelen die sinds 2014 jaarlijks door Delphy is getest en onderzocht is Serenade. Naast een brede werking tegen schimmels,  zoals Botrytis, meeldauw en bladvlekken, heeft het middel ook een biostimulerend effect op planten, waardoor deze sterker en weerbaarder worden.

,,Deze combinatie van eigenschappen maken de toepassingsmogelijkheden in de boomteelt heel breed. Dat opent uiteraard  veel perspectieven, maar vraagt tegelijkertijd ook om veel kennis over bijvoorbeeld het beste tijdstip van toepassen, de ideale spuitomstandigheden en de resultaten in combinatie met chemische middelen. We  zijn dus voorlopig nog wel even bezig om alle plussen en minnen van Serenade helemaal te leren kennen...''

Proeven in Hedera en Prunus

Het eerste onderzoek met Serenade (in 2014) betrof de werking op bacterieziekte (bladvlekken) in Hedera en Geranium. Hiervoor zijn op beide teelten eerst kunstmatige infecties aangebracht om er vervolgens diverse behandelschema's met Serenade erop los te laten. Bij tweewekelijkse behandeling in de periode van juni tot eind september, bleken  de met Serenade behandelde Hedera-planten 20 procent minder bladvlekken te bevatten dan onbehandelde planten. Bij Geranium bleek er –  helaas – geen significant effect tussen behandeld en onbehandeld.

Van  der Meij noemt het resultaat in Hedera 'mooi en bemoedigend', vooral omdat er in deze teelt geen enkele andere mogelijkheid is om bacteriële vlekken preventief te bestrijden. ,,We zien dan ook dat er al volop mee  geëxperimenteerd wordt in deze teelt.''  In 2015 werd het effect van Serenade op meeldauw in Prunus getest in  combinatie met het chemische fungicide Luna Privilege. In deze proeven  kwam de combi Luna Privilege + Serenade weliswaar heel goed uit de bus met een aantastingsniveau van slechts 8 procent (t.o.v 77 procent  bij onbehandeld), maar was niet vast te stellen welk aandeel Serenade in  deze score had. Daarom is de proef afgelopen jaar opnieuw uitgevoerd,  maar dan ook met solo-toepassingen van Serenade. ,,Helaas zijn er door de grillige meeldauwontwikkeling onregelmatigheden in de proef opgetreden, waardoor het lastig is om harde conclusies te trekken. We hebben gezien dat solo-toepassingen van Serenade effect hebben op meeldauw, maar kunnen de verschillen met andere middelen en schema's jammer genoeg niet kwantificeren.'' Niettemin vindt Van der Meij dat de bevindingen van de afgelopen jaren sterk en duidelijk genoeg zijn om - samen met Bayer - vervolgonderzoek te blijven doen met Serenade.

,,Ik zie nog genoeg ziekten in de boomteelt waartegen Serenade wel eens een prima middel zou kunnen zijn. De resultaten mogen dan soms wat grillig en onvoorspelbaar zijn; perspectief en potentie heeft het middel zeker. Als we er de komende jaren gestaag aan blijven werken, dan krijgen we het vanzelf steeds meer in de vingers.''
+Colofon