Terug
Blijven werken aan effectieve bestrijding van zwartvruchtrot
Volgende
Serenade is welkome aanvulling in kleinfruit
sluiten

uitgave april 2017

Fruitteelt Koerier

Luna Experience nu wel breed inzetbaar

De driftreducerende maatregelen voor gebruik van Luna Experience zijn afgelopen winter veranderd. In plaats van de verplichte 95% driftreducerende doppen mogen nu 90% driftreducerende doppen worden gebruikt. ,,Door deze aanpassing is Luna Experience praktisch veel bruikbaarder dan voorheen en is het zelfs een aantrekkelijke optie geworden als brede schimmelbestrijder'', zegt CAF-adviseur Ferdy Tolhoek.

Ferdy Tolhoek is adviseur Fruitteelt bij CAF

Waarom is de aanpassing van 95 naar 90% driftreductie zo belangrijk voor de praktijk?

,,Heel simpel, omdat - voor zover ik weet - geen enkele fruitteler op dit moment met 95 procent driftreducerende doppen werkt. Gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 95 procent driftreducerende doppen nodig zijn, worden daarom niet of nauwelijks toegepast.''

Zijn doppen met 90 procent driftreductie inmiddels wel gangbaar?

,,De meeste fruittelers hebben 90 procent driftreductiedoppen op hun spuit zitten. Maar tot voor kort werden die nog niet zo intensief gebruikt, omdat telers sceptisch waren over de werking ervan. De laatste jaren is echter veel technisch onderzoek gedaan naar deze doppen en daaruit blijkt dat ze prima werken. Zelf hebben we meerdere versies getest door fluoriserend materiaal aan de spuitvloeistof toe te voegen en vervolgens met een LED-lamp (black light) de verdeling over het gewas te meten. De resultaten daarvan vielen mij 200 procent mee!''

Is de aanpassingen van 95 naar 90 driftreducerende doppen - maatschappelijk gezien - eigenlijk niet een stap terug?

,,De maatschappelijke druk om het percentage drift verder terug te dringen wordt inderdaad steeds groter. Op technisch vlak zien we dat er best veel mogelijk is, maar bedrijven moet wel de tijd krijgen om dit in de vingers te krijgen. Bovendien: dit soort aanpassingen vergt ook weer een investering van telers. Ik denk dat bij de meeste telers de wil er wel is; maar geef ze graag even de tijd om er wat vertrouwd mee te raken.''

Wat verandert er voor Luna Experience, nu dit middel met 90%-doppen gespoten mag worden?

,,Ik denk behoorlijk veel. Luna Experience heeft in onze proeven duidelijk laten zien dat het schimmel-breed een prima optie is en dat het specifiek op zwartvruchtrot en bewaarziekten zeer goede scoort. Ik verwacht daarom zeker dat er kansen zijn voor Luna Experience, al zijn er binnen de groep van SDHI's momenteel veel goede middelen die allemaal hun eigen pluspunten hebben. Technisch gezien zie ik op dit moment het meeste perspectief voor Luna Experience in nectriagevoelige appelrassen, zoals Kanzi.''

Tot slot: zijn er zaken waar telers op moeten letten bij gebruik van Luna Experience?

,,Luna Experience kan na de bloei maximaal drie keer worden inzet, waarvan één keer zodra de vruchten ongeveer 20 millimeter groot zijn (0,5 l/ha) en twee keer in het afspuitschema (0,75 l/ha). Omdat Luna Experience twee werkzame stoffen bevat, denk ik dat het vanuit het oogpunt van het aantal residuen slim is om óf de volle drie bespuitingen toe te passen óf het middel niet te gebruiken.''

Zwartvruchtrot op peer

+Colofon