Producten

Velum Prime en Verango, vloeibaar tegen aaltjes

Combineer het gemak van vloeibaar en effectiviteit op diverse aaltjes in aardappelen

Beschikbaarheid nematiciden

Door diverse oorzaken is de beschikbaarheid van nematiciden voor dit seizoen niet altijd te garanderen. Al meerdere jaren zijn Velum Prime en Verango toegelaten in o.a. de aardappelteelt.

 

Vloeibaar

Velum Prime en Verango zijn nematiciden tegen diverse aaltjes op basis van de werkzame stof fluopyram. Met slechts een zéér lage dosering van 0,625 liter per hectare is het gebruiksgemak groot.

En met weinig middel een goed resultaat! Velum Prme en Verango zijn goed mengbaar met veel in de aardappelteelt gebruikte middelen en meststoffen en is daarom zonder probleem te mengen in de tank. Velum Prime en Verango zijn zo samen met andere middelen als veurtoepassing in te zetten.

 

Een volveldsbehandeling behoort ook tot de mogelijkheden; ook hier het gemak van een vloeibaar product, zodat het gewoon met de veldspuit toe te passen is.

Breng het middel aan voor de laatste grondbewerking en werk het middel licht in, zodat het door de gehele bovenlaag goed verdeeld wordt. Zo is ook volvelds het aaltjesprobleem goed aan te

pakken. Ook hier gebruiken we de zéér lage gebruiksvriendelijke dosering van 0,625 liter per hectare.

 

Effectiviteit

In de aardappelteelt komen verschillende soorten plantparasitaire aaltjes voor. Het gele aardappel-cysteaaltje (Globodera rostochiensis) en het witte aardappelcysteaaltje (Globodera pallida) kunnen

aardappelmoeheid (AM) verschijnselen veroorzaken. Velum Prime en Verango hebben een goede werking op aardappelcystenaaltjes en hiermee wordt de opbrengst veilig gesteld.

Ook op Pratylenchus pentrans zien we een goede werking van Velum en Verango.

Zowel in de rij als volvelds toegepast zoals hier onder is te zien in een proef uit 2019: 

 

Fig. 1.: Zetmeelmeeropbrengst bij inzet van Velum of Verango in de rij en volvelds t.o.v. andere strategieën

 

Wortelknobbelaaltjes

Daarnaast zien we in de prakijk op percelen met het Meloidogyne chitwoodi aaltjes gemiddeld ook een hogere opbrengst per hectare bij een behandeling voorafgaande aan de teelt.

Ook op percelen met Meloidogyne fallax in de aardappelteelt zien we een verhoogde opbrengst terug: op deze percelen werd een 8% hogere opbrengst behaald.

Kortom, ook op wortelknobbelaaltjes zijn goede mogelijkheden met Velum Prime en Verango om een goede opbrengst te verzekeren.

 

Gewassen langer vitaal met Velum Prime en Verango

In diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer een perceel is behandeld met Velum of Verango aan de basis er een mooie meeropbrengst te behalen is.

Naast de werking op alen geven Velum Prime en Verango een positieve stimulans aan het gewas, dat ervoor zorgt dat het langer vitaal blijft.

Hoe nauwer de teeltrotatie, hoe groter het effect. Dit jaar zullen diverse percelen gevolgd worden met een behandeling van Verango aan de basis.

 

Afb.1: demo proef Verango in aardappelen

 

Een nieuw nematicide dat het gemak van vloeibaar en effectiviteit combineert! Velum en Verango, vloeibaar tegen aaltjes!

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor aardappelen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producen en meer.

 

Klik op onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

     

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.