Producten

Onkruidbestrijding met Conviso Smart in bieten

De eerste onkruidbestrijding met Conviso One komt eraan!

Het Conviso Smart systeem biedt voor telers nieuwe opties om (lastige) onkruiden te bestrijden, zoals hondspeterselie, papegaaienkruid, melganzevoet, postelein, bingelkruid, diverse grassen, varkensgras, onkruidbieten en kamille.

De voor bieten nieuwe werkzame stoffen foramsulfuron en thiëncarbazone-methyl in Conviso One pakken deze onkruiden aan en hiermee een heel breed spectrum aan onkruiden.

Het systeem is gebaseerd op twee componenten:

  • Conviso Smart rassen, specifiek tolerant voor Conviso One. Het zaad is herkenbaar aan de paarse binnenkant.
  • Conviso One herbicide, ontwikkeld door Bayer Crop Science.

 

Conviso One

Dit na-opkomst herbicide behoort tot de werkzame groep van de ALS-remmers (HRAC code B) en bevat twee werkzame stoffen en is een Olie Dispersie formulering (OD).

Het heeft zowel contactwerking als bodemwerking en is toepasbaar vanaf het 2-bladstadium van de suikerbiet.

Het bestrijdt effectief al het onkruid met 2 toepassingen (2x 0,5 l/ha Conviso One).

Een mengpartner (klassieke bietenherbiciden) moet worden toegevoegd om resistentie ontwikkeling van het onkruid te voorkomen.

Twee toepassingen zijn voldoende voor een goede onkruidbestrijding in suikerbieten. Omdat maar twee toepassingen noodzakelijk zijn is het juiste toepassingstijdstip de sleutel tot succes. Immers, de onkruidbestrijding wordt nu in 2 toepassingen gedaan waar voorheen 3-4-5 toepassingen nodig waren.

Het toepassingstijdstip is afhankelijk van het groeistadium van het onkruid. Melganzevoet met gemiddeld 2 echte blaadjes is als gidsplant een goed moment voor een toepassing. Mocht deze niet aanwezig zijn is al het andere onkruid met 2-4 echte blaadjes ook een goed moment voor een bespuiting met Conviso One.

 

LET OP!

Om de effectiviteit en duurzaamheid van het Conviso Smart systeem te waarborgen zijn enkele zaken essentieel:

  • Gebruik altijd olie en mengpartners voor een goed resistentie management en geef schieters geen kans.
  • Pas nooit Conviso One toe op klassieke suikerbieten!
  • Verwijder alle schieters!


Via de linkjes onderaan deze pagina zijn de handleiding en factsheet beschikbaar voor extra hulp.

 

Hoe de bespuitingen uit te voeren?

  • Eerste toepassing (T1) wanneer de eerste planten van de melganzevoet gemiddeld twee echte blaadjes hebben (BBCH12). Zie afbeelding 1.
  • Tweede toepassing (T2) wanneer nieuw opkomende planten van melganzevoet twee echte blaadjes hebben. Minimale interval is 10 dagen na de eerste toepassing (T1). Soms is een Herbehandeling pas nodig na 30 dagen. Zie afbeelding 2.
  • Bij afwezigheid van melganzevoet voer dan de eerste bespuiting uit in het 2-4 bladstadium van de suikerbiet of in het 4-bladstadium van elk ander onkruid.

 

Advies

T1: 0,5 l/ha Conviso One + 0,5- 1,0 l/ha Betanal Tandem + 1,0 l/ha Robbester

T2 (na 10-30 dagen): 0,5 l/ha Conviso One + 0,5- 1,0 l/ha Betanal Tandem + 1,0 l/ha Robbester

 

 

      

                 Teelthandleiding                                                    Factsheet

 

Deze en andere informatie is ook te vinden op convisosmart.nl

 

Meer informatie? 

Bekijk onze Gewaspagina Bieten voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.