Producten

Zon en warmte: ideaal voor insecten als bladluis en wittevlieg

Sivanto Prime, hét correctiemiddel tegen bladluis en wittevlieg in bedekte teelten

Veel zon en warme temperaturen, dus snel groeiende gewassen en dus ideale omstandigheden voor insecten als bladluis en wittevlieg.

 

  Afb.: kaswittevlieg

 

Sivanto Prime heeft een contact-, een translaminaire- en een systemische werking. Voordeel van deze aangrijpingspunten is dat insecten zowel óp als ónder een blad worden bestreden.

Een ander groot voordeel is de snelle aanvangswerking. Binnen twee uur is een afname van het zuigen van de luis waar te nemen en neemt de afscheiding van honingdauw sterk af. Na enkele uren zijn de eerste dode luizen of wittevliegen zichtbaar.

Sivanto Prime is veilig voor de meeste nuttigen insecten (schadelijk voor roofwants als orius en macrolophus).

 

Advies

  • Start de bestrijding bij een beginnende aantasting.
  • Na 2 toepassingen afwisselen met een middel uit een andere chemische groep.
  • Combineren met 1% FLiPPER® kan de effectiviteit nog significant verhogen, zie tabel: 

 

 

De dosering varieert per plaag:

  • 75 ml/ 100 L water ter bestrijding van wittevlieg en katoenluis.
  • 50 ml/ 100 L water bij de bestrijding van de overige luizen.

 

Samenvatting Sivanto Prime:

  • heeft een breed werkingsspectrum tegen een brede reeks aan zuigende insecten zoals wittevlieg (kas- en tabakswittevlieg), bladluis, wol-, dop- en schildluis, cicaden, wantsen en trips,
  • is effectief tegen nymfen/larven als volwassen stadia. Bij bestrijding van trips altijd hommelvoeding toevoegen,
  • is veilig voor de meeste nuttige insecten en mag in bloeiende gewassen worden toegepast,
  • heeft een snelle aanvangswerking door middel van contactwerking en wordt door het blad opgenomen, waarna de actieve stof zich verplaatst in de richting van de sapstroom.

 

Meer informatie?

Klik op onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.