Producten

Onkruidbestrijding aardappelen: nieuwe mogelijkheden met Gofor

Met introductie van Gofor in de Nederlandse aardappelteelt een bredere onkruidwerking door een nieuwe actieve stof

Afb.1 Aanfrezen aardappelen

 

Een adequate onkruidbestrijding draagt bij aan een goede opbrengst. De afgelopen jaren hebben we gezien dat we een brede mix aan herbiciden nodig hebben om alle onkruiden voldoende te kunnen bestrijden. Dit is ook de reden dat Challenge met de werkzame stof aclonifen veelvuldig wordt toegepast. Met name op die percelen waar melganzevoet veel aandacht nodig heeft, zien we de toegevoegde waarde van Challenge.

 

Gofor

In augustus 2020 heeft Gofor een toelating gekregen. Gofor is een combinatie van aclonifen met flufenacet. Flufenacet is een voor de aardappelteelt nieuwe actieve stof (uit de chemische subgroup HRAC groep 15, oxycetamides). Dit past uitstekend in een goed resistentie-management bij de toepassing van herbiciden in de aardappelteelt.

 

Belangrijk is ook dat de combinatie van aclonifen en flufenacet een bredere werking geeft op een aantal veel voorkomende onkruiden zoals zwarte nachtschade, uitstaande melde, perzikkruid en zwaluwtong. Ook op hanenpoot, tegenwoordig op alle akkerbouwgronden voorkomend, zien we met Gofor een goed effect.

 

Afb. 2 en 3 Demoproef Steenwijkerwold 2019 - Links onbehandeld en rechts 2 l Gofor / ha

 

Doornappel

Afb.4 Doornappel, grotere plant met bloemen en kenmerkende doosvrucht. (bron inagro)

 

Doornappel is een onkruid die we m.n. in de Oostelijke aardappelteeltgebieden steeds meer zien verschijnen. De zaden van dit onkruid zijn zeer ongewenst bij de verwerking van de fritesaardappelen. Bestrijding van de doornappel is zeer uitdagend. Gofor heeft in het onderzoek laten dat deze de beste resultaten geeft, weliswaar geen 100% bestrijding, maar zeker een onderscheidende werking!

 

 

Duurwerking

De ervaringen uit proeven en demostroken van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de mixen waarin Gofor werd gebruikt een langere duurwerking toonden. Vooral bij veel nakiemende onkruiden in rassen met een matige loofontwikkeling is dit belangrijk.

 

 

Toepassing Gofor

  • Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).
  • Percelen die niet grenzen aan het oppervlaktewater hebben geen beperkingen.

 

 

Verwerking Gofor en Challenge

In onderstaande link vind u het internetbericht van mei 2020 waarin aandacht werd gegeven aan de verwerking van Challenge. Deze opmerkingen gelden ook voor Gofor.

https://agro.bayer.nl/Uit-de-praktijk/Nieuwsoverzicht/Nieuws?item=ZDUwYTM3NmYtY2VkMy00NWJmLTkyODEtMzg3NjYyMjBmYWY3

 

 

Pootaardappelen

Het gebruik van Gofor in pootaardappelen wordt ontraden. Dit i.v.m. mogelijke gewasreactie wanneer Gofor kort voor opkomst wordt toegepast en direct daarna veel neerslag volgt. Deze tijdelijke gewasreactie kan problemen geven bij de selectie.

 

 

Adviezen

Consumptie-aardappelen:

Sencor tolerante rassen

  • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 2 l Gofor / ha
  • 3-4 l Arcade + 2 l Gofor / ha
  • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium 360 CS + 2 l Gofor / ha

Sencor gevoelige rassen

  • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 2 Gofor / ha
  • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium 360 CS + 2 l Gofor / ha

 

Zetmeel-aardappelen:

  • 0,35 l Sencor + 1,0 Gofor / ha
  • 2,5 l Arcade + 1,0 Gofor / ha
  • 1,5 l Arcade + 1,5 l Gofor / ha

 

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

Arcade® en Boxer® zijn een geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection B.V. 

Centium 360 CS is een geregistreerd handelsmerken van FMC Operational Netherlands B.V. Proman is een geregistreerd handelsmerken van Belchim Crop Protection N.V./S.A.