Producten

Herregistratiedossier voor vernieuwing toelating glyfosaat in Europa ingediend

Glyfosaat blijft een belangrijk instrument voor een duurzame onkruidbestrijding

Afgelopen week heeft de European Glyphosate Renewal Group (GRG), waarvan Bayer lid is, het herregistratiedossier voor de toelating van glyfosaat in de Europese Unie ingediend bij de autoriteiten (Assessment Group on Glyphosate). Dit is een belangrijke stap in het routineproces voor een hernieuwde goedkeuring van het gebruik van glyfosaat in Europa. Het is ook een belangrijke mijlpaal in het streven vanuit Bayer CropScience naar transparantie, aangezien we later deze zomer toegang zullen geven tot veiligheidsgegevens uit het ingediende herregistratiedossier op de website glyphosate.eu. Het dossier biedt een sterke wetenschappelijke basis om de toelating van glyfosaat in Europa te hernieuwen, zodat landbouwers en andere gebruikers in Europa de komende jaren toegang zullen blijven houden tot dit belangrijk en duurzaam inzetbare herbicide. De huidige Europese toelating loopt tot eind 2022.


Vervolgstappen

Het dossier is nu ingediend bij de regelgevende instanties. Zij zullen eerst controleren of het dossier volledig is en vervolgens met een eerste beoordeling beginnen. Een conceptrapport wordt verwacht in juli 2021, waarna een periode van openbaar commentaar wordt ingesteld. Het rapport wordt vervolgens naar EFSA en de andere EU-lidstaten gestuurd voor aanvullend commentaar en toetsing. EFSA publiceert vervolgens haar conclusies en stuurt deze eind 2022 voor een eindstemming naar het panel van deskundigen van de Europese Commissie.

Meer informatie over glyfosaat, de voordelen, veiligheid en gebruik ervan en bijgewerkte informatie over het regelgevingsproces is te vinden op glyphosate.eu en www.bayer.com/glyphosate.