Producten

Effectieve bestrijding tulpengalmijt niet vanzelfsprekend

Tulpengalmijt is geen verleden tijd

Na een plantseizoen met zeer grote uitdagingen kleuren de tulpenpercelen snel. Her en der is goed de ongelijkheid van het gewas te zien. Dit wordt een grote uitdaging om Movento goed opgenomen te krijgen in de plant en bol tegen tulpengalmijt.

De eerste tulpen, die onder plastic geteeld zijn, zijn inmiddels gekopt. Dit betekent dat de bestrijding van tulpengalmijt binnenkort moet worden uitgevoerd voor een effectieve bestrijding. De normale teelt zal hier kort op volgen.

Na jaren waarbij tulpengalmijt relatief weinig voorkwam, zijn er deze winter op enkele locaties tulpenpartijen gevonden die besmet zijn met tulpengalmijt. Belangrijk is om nu snel te schakelen om ook in de toekomst tulpen vrij te houden van tulpengalmijt!

Door de inzet van Movento is tulpengalmijt goed beheersbaar, maar dat is niet vanzelfsprekend. De bestrijding van tulpengalmijt dient met de nodige aandacht en precisie te worden uitgevoerd. Aandachtspunt is dat Movento tegen tulpengalmijt nog 2 teeltseizoenen ingezet kan worden, na 30 oktober 2025 zal dat niet meer mogelijk zijn.

 

Afb. Tulpengalmijt aantasting

 

Toepassing

Movento biedt een goede bescherming tegen tulpengalmijt mits de toepassing goed wordt uitgevoerd. Deze toepassing is echter niet geheel zonder risico en vraagt om een serieuze benadering. Voor een effectieve en gewasveilige toepassing is het belangrijk om zowel de dosering als de spelregels voor Movento te volgen.

 

Movento spelregels voor bloembollen 

Het toepassen van Movento in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verklevingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen met betrekking tot het aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen:

  • Maximaal twee bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimale interval van 14 dagen. 
  • Pas Movento toe in een dosering van 0,5 l/ha.
  • De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.
  • Movento niet gemengd toepassen.
  • Movento niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen worden toegepast.
  • Movento toepassen onder omstandigheden waarbij het middel goed wordt opgenomen.
  • Gebruik voldoende water (minimaal 300 liter/ha
  • De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Movento toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen. Bij een bespuiting na de Movento-toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen.

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina "Tijd voor Tulpen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.