Producten

Aflever- en opgebruiktermijnen Roundup Evolution en Roundup Ultimate

Na de verlenging van de toelating van de actieve stof glyfosaat in EU27 moeten in het vervolgtraject de producttoelatingen verlengd worden.

Bayer Crop Science heeft besloten het aantal verlengingsaanvragen te beperken waardoor niet alle producten verder ondersteund zullen worden in het registratieproces.

De toelatingen van Roundup Evolution en Roundup Ultimate zullen niet verlengd worden en de aflever- en opgebruiktermijnen zijn nu bekend.

 

Aflever- en opgebruiktermijnen

Voor beide producten zijn de volgende termijnen van kracht:

  Aflevertermijn: 16 september 2024

  Opgebruiktermijn: 16 september 2025 

 

 

Meer informatie? 

Klik op onderstaande logo's voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.