Producten

Start tijdige bestrijding beginnende populatie rupsen in kool

Xentari is dé oplossing tegen rupsen in kool

De temperatuur is de afgelopen 4 tot 5 weken opgelopen naar zomerse waarden.

De warmte in combinatie met beregening en hopelijk snel wat neerslag is nodig om de groei in de gewassen te krijgen en links en rechts wat achterstand in te halen.

Deze weersomstandigheden zorgen er ook voor dat de insectendruk toeneemt. In kool kunnen diverse rupsen voor problemen zorgen. Ga tijdig monitoren op uw bedrijf met vallen voor de koolmot of de druk toeneemt. Voorkom populatieopbouw door tijdig een schema te starten gericht op rupsen.

 

 

Afb 1.  Ei-afzet koolwitje

 

Xentari, op basis van Bacillus thuringiensis Aizawai stam ABTS-1857, is een sterke rupsenbestrijder in de koolteelt.

Het is een sporenvormende bacterie die specifieke toxinekristallen produceert met een uniek en selectief werkingsmechanisme. Na een toepassing van Xentari stopt de rups al vrij snel met eten. Door de pH stijging in de darm van de rups komen de toxinen daar vrij en zorgen voor zware schade aan de darmwand waardoor deze niet meer functioneert en de rups uiteindelijk sterft.

Niet alle BT’s hebben hetzelfde toxinenprofiel. Xentari heeft het juiste toxineprofiel om een breed scala aan rupsen te bestrijden. Door zijn unieke werking en selectiviteit is het veilig voor natuurlijke vijanden.

Xentari is niet gevoelig voor resistentie en past daarom uitstekend in het resistentiemanagement. Vanuit proeven hebben we data dat de vraat na een toepassing met Xentari even snel stopt als na de inzet van een chemisch rupsenmiddel. Xentari is regenvast zodra de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

Afb 2. Koolmot

 

Toepassing

Omdat Xentari alleen effectief is via opname is een goede bladbedekking heel belangrijk. Let er op dat de pH van de spuitvloeistof tussen de pH 4,5 en 8 zit.

Voeg Xentari als laatste toe in een tankmix met andere middelen.

Xentari werkt niet systemisch, dus wanneer er nieuw blad wordt gevormd is het belangrijk om de toepassing te herhalen.

Tot 7 dagen is het product effectief aanwezig op het blad. Op jonge rupsen is Xentari het meest effectief.

Xentari heeft een breed etiket in vrijwel alle vollegrondsgroenten. De dosering in de onbedekte teelten is 1 kg/ha en mag tot 8 x per 12 maanden worden toegepast.

 

Meer informatie?

 

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Kool' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

 

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.