Producten

Propulse tegen bladvlekken in mais

Met het wegvallen van producten voor de bladvlekkenziekte bestrijding in maïs is Propulse het aangewezen middel om uw maïs te beschermen tegen diverse schimmels.

Schimmelziekten in maïs

In maïs kunnen diverse schimmelziektes voorkomen. Propulse heeft een werking op Helminthosporium soorten, beter bekend als bladvlekkenziekte. Ook wordt Kabatiëlla zeae (oogvlekkenziekte) bestreden. Daarnaast pakt Propulse ook roest mee en wordt Fusarium aangepakt die verantwoordelijk is voor de productie van Mycotoxinen. Een positief effect op de gehele plantopbrengst en het uiteindelijke kwaliteit van het ruwvoer!


Blad- en oogvlekkenziekte


Afb. 1 Helminthosporium turcicum

Afb. 2 Helminthosporium carbonum


H. turcicum en H. carbonum zien we het meest in onze gebieden met gematigde temperaturen van 18-25 °C. Maar ook zijn er fysio’s die bij 30 °C optimaal kunnen infecteren. Helminthosporium heeft om goed te kunnen groeien en zich te kunnen vermenigvuldigen perioden met hoge luchtvochtigheid, dauw en geregeld een regenbui nodig.

Afb. 3 Kabatiella zeae


Eyespot, of oogvlekkenziekte, is een bladvlekkenziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Kabatiella zeae. Het komt met name in koelere vochtige omstandigheden tot ontwikkeling.

 

Resultaten

Uit diverse proeven blijkt de goede werking van Propulse op bladvlekkenziekte en overige schimmels in de teelt van maïs. Grafiek 1: schade in % bij verschillende tijdstippen inzet van 1,0 ltr/ha Propulse. Een late toepassing geeft het beste resultaat.Grafiek 2: DON reductie in % door de toepassing van PropulseAfb. 4 werking van Propulse in de praktijk op Oogvlekkenziekte

 

Advies

Afgelopen periode zijn de omstandigheden voor ontwikkeling van de diverse schimmels goed geweest. Door vocht en gematigde temperaturen kunnen de schimmels de maïs infecteren. Dit is heel anders dan de afgelopen jaren toen het nu juist erg droog was. Controleer daarom uw perceel en voer indien nodig een bespuiting uit. Zorg ervoor dat de boom van de spuit voldoende hoog kan komen (er net overheen of boven door het gewas). Let ook op de stevigheid van het gewas. Door de regen en snelle groei zijn sommige percelen mogelijk gevoelig voor breuk van de stengel. Stel de bespuiting dan even uit.Afb. 5 BBCH schema maïs


Voer een bespuiting uit vanaf pluim zichtbaar (BBCH 53) tot eind bloei (BBCH 69) met 1,0 ltr/ha Propulse.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.