Producten

Grassenbestrijding in winter- en zomertarwe met één middel is mogelijk!

Pacifica Plus is de basis om vele grassen en breedbladigen aan te pakken.

Op veel akkerbouwbedrijven komt zowel wintertarwe als zomertarwe voor.

Incidenteel kan ook voorkomen dat door omstandigheden in wintertarwe grotere opppervlaktes zijn doorgezaaid met zomertarwe.

Pacifica Plus mag in beide tarweteelten worden toegepast!

 

Straatgras is een onkruid dat veel kan voorkomen in zomertarwe. Daarnaast kan in vroeg gezaaide zomertarwe ook duist voorkomen.

Het biedt dus de mogelijkheid om grassen te bestrijden in zomertarwe! Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt  Pacifica Plus geadviseerd in combinatie met Capri Twin*.

 

Afb. 1: Onkruidbestrijding onder groeizame weersomstandigheden.

 

 

 

 

Advies wintertarwe:

  • 0,3 kg Pacifica Plus + 0,2 kg Capri Twin + 1l Robbester / ha

    Advies zomertarwe:

  • 0,3 kg Pacifica Plus + 0,13 kg Capri Twin + 1l Robbester / ha

 

Belangrijk is voor alle bovengenoemde adviezen:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn
  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%).
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst.
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

  

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

* Capri Twin is een geregistreerd handelsmerk van Corteva