Producten

Ziektebestrijding wintertarwe, vlagbladbespuiting: dit jaar geen discussie maar doen!

Inzet Ascra® Xpro in het vlagbladstadium geeft een optimaal rendement

De noteringen van de tarwe geven aanleiding om te kiezen voor een optimale ziektebestrijding in de wintertarwe. De stand van de wintertarwe is in het algemeen goed. De ziektedruk is heel verschillend geweest tot nu toe; hierbij speelt de rassenkeuze een grote rol. Onderstaande afbeelding onderstreept dit:

 

Afb. 1: Bayer Graanplatform Dordrecht, onbehandelde stroken met links ras Bennington met behoorlijke aantasting en rechts het ras Residence dat nog gezond is.

 

Ondanks het droge voorjaar vinden we ook regelmatige (enige) Septoria in de wintertarwe. Deze geringe aantasting in combinatie met  de huidige neerslag kan later in het groeiseizoen toch voor een behoorlijke uitbreiding van Septoria zorgen.

 

Afb. 2: Septoria aantasting in perceel wintarwe omgeving Hornhuizen

 

Een T2 bespuiting in het vlagbladstadium tot het moment dat de eerste aren doorschuiven, stadium 39 – 41, geeft het beste rendement. Dit heeft het vele onderzoek ons inmiddels wel geleerd. Een vlagbladbespuiting beschermt het gewas gedurende 4 tot 5 weken tegen ziekten zoals Septoria, gele roest en bruine roest, en draagt bij tot een optimale korrelvulling en een goed rendement.  

Ascra® Xpro is een combinatie van prothioconazole, bixafen en fluopyram. Deze unieke combinatie van een sterk triazool met twee SDHI’s geeft een brede bescherming met een ingebouwd resistentiemanagement.

 

Opbrengst

Uiteraard zijn de opbrengsteffecten van ziektebestrijding in de wintertarwe verschillend. Onderstaand een weergave van de resultaten van de demoproef op het Bayer Platform 2021 in Lelystad:

  • Twee rassen te weten Talent met een behoorlijke aantasting van gele roest en Reform met een geringe aantasting van Septoria en gele roest.
  • In de Talent lag de opbrengst met een T1 + T2 gemiddeld op meer dan 60%. In de Reform op meer dan 20%.
  • Onbehandeld opbrengst 7.406 kg/ha.
 

Conclusie

Een vlagbladbespruiting met Ascra Xpro biedt bescherming tegen een breed scala van ziekten als Septoria, gele roest en bruine roest in de meest cruciale periode van het groeiseizoen.

Naast genoemde ziekten kan sneeuwschimmel Microdochium nivale een grote rol spelen. Deze schimmel kunnen we helaas niet volledig bestrijden. Wél weten we dat de prothioconazole in de Ascra Xpro de beste werking geeft.

 

Advies

1,1 L  Ascra Xpro / ha in het vlagbladstadium

  

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.