Producten

Valse meeldauw ook dit jaar reden tot zorg!

Wie terugdenkt aan de uienteelt in 2021 zal zich de ongekende druk van Valse meeldauw nog goed voor de geest kunnen halen. Er is het afgelopen jaar, ook tijdens de winterbijeenkomsten, veel aandacht geweest voor de manier waarop Valse meeldauw zich manifesteert en welke zaken voor beheersing van belang kunnen zijn. Met name krimp van het middelenpakket, resistentie-management en aantastingen in percelen eerstejaars plantuien gaven stof tot nadenken.

 

Afb. 1: Valse meeldauw

 

“Je hoeft niet lang te zoeken”

Het zal weinigen verbazen dat Valse meeldauw zich in tweedejaars plantuien vanuit latent besmet plantmateriaal nu al volop laat zien. Hoewel we grote infecties vanuit systemisch zieke planten zelden op deze schaal hebben gezien en er derhalve ook beperkt kennis over hebben, is het niet onlogisch een vergelijking te trekken met bijvoorbeeld latent Phtytophthora in aardappelen. De groeiomstandigheden vroeg in het seizoen bepalen of – en hoelang – een systemisch zieke plant haar omgeving kan infecteren. Op dit moment lijken die omstandigheden gunstig voor Valse meeldauw. Dat is niet alleen zorgelijk voor de tweedejaars plantuienteelt, maar ook voor de percelen zaaiuien die nu pas in de loofgroeifase zitten en nog ruim 3 maanden groei te gaan hebben.

 

Gezond houden wat gezond is

“Voorkomen is beter dan genezen” geldt in het bijzonder voor de beheersing van Valse meeldauw. Een strikt preventieve aanpak is noodzakelijk. Zorg dat u op de hoogte bent van de druk in de omgeving en acteer op tijd op basis van bijvoorbeeld een BOS-systeem.

Met Fandango beschikt u over het breedstwerkende middel in de uienteelt. Een uitstekende preventieve werking op Valse meeldauw, Stemphylium en bladvlekkenziekte en een goede nevenwerking op papiervlekkenziekte en bodemgebonden ziekten. Fandango mag vanaf bolvorming maximaal 4 keer worden toegepast in een dosering van 1,25 L/ha met een interval van 5 tot 10 dagen.

Om het schema compleet te maken kunt u afwisselen met bijvoorbeeld Zorvec Endavia¹ waar u 0,5 L/ha Luna Experience aan toe kunt voegen om ook bladvlekkenziekte en Stemphylium te beheersen.

Ga verstandig met de beschikbare fungiciden om. Respecteer te allen tijde het wettelijk gebruiksvoorschrift en beperk resistentierisico door het opvolgen van de FRAC richtlijnen.

 

Afb. 2: adviesschema uien

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Uien' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van onderstaand logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

¹ Zorvec Endavia is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience