Producten

Bladvlo ingezet als bestrijder van Japanse Duizendknoop

Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop.

 Afb. 1 Japanse Duizendknoop

 

Groots in het nieuws. Japanse bladvlo (Aphalara itadori) ingezet als bestrijder van Japanse Duizendknoop.

Natuurlijk zijn we benieuwd of deze aanpak succes gaat hebben. Het zal in ieder geval een weg van lange adem zijn voordat voldoende bladvlooien de planten bestreden kunnen hebben. Daarnaast is het te hopen dat de uitgevoerde risico-inventarisatie voldoende zekerheid biedt dat de introductie van deze Japanse bladvlo niet van een bestrijder tot een plaag gaat worden. Vanuit de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen is bij de NVWA om opheldering gevraagd over de uitzet van dit exotische organisme en de uitgevoerde inventarisatie.


Wat in alle recente media berichten over Japanse Duizendknoop opvalt, is dat de reguliere toelating van Roundup Ultimate of Roundup Evolution nergens wordt benoemd. Op de juiste wijze toegepast hebben we met deze producten een zeer effectieve bestrijding van Japanse Duizendknoop voorhanden met een minimale belasting van het milieu. Vanaf de late zomer (na de bloei) tot november toegepast wordt Japanse Duizendknoop tot in de wortel bestreden.

 

Leaflet

Klik op de onderstaande afbeelding om de leaflet met meer achtergrondinformatie over de effectieve bestrijding van de Japanse Duizendknoop met RoundUp te downloaden: 

 

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:


 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

Bron persbericht: www.probos.nl