Producten

Respijtperioden Batavia en Movento door het Ctgb vastgesteld

Telers kunnen de middelen komende 3 seizoenen nog gebruiken

Volgend op de bekendwording dat de toelatingen van Batavia en Movento na het verstrijken van de huidige toelatingstermijn niet hernieuwd kunnen worden heeft het Ctgb nu ook de respijtperioden vastgesteld:

De uiterste aflevertermijn is 30 oktober 2024

De uiterste opgebruiktermijn is 30 oktober 2025

Telers kunnen de komende 3 seizoenen nog gebruik maken van Batavia en Movento in de strijd tegen schadelijke insecten in alle toegelaten teelten.

 

Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo's voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.