Producten

Wat zijn de mogelijkheden voor grassenbestrijding in winter- en zomertarwe?

De mogelijkheden op een rij

Het tijdstip waarop we een onkruidbestrijding kunnen uitvoeren in de zomer- en wintertarwe, lijkt op dit moment ver weg. Maar door het zachte weer van de laatste weken is het onkruid al fors ontwikkeld.

Als het weer omslaat en het land berijdbaar is, zal kort op de bal gespeeld moeten worden.

Helaas is het niet iedereen gelukt om het voorziene areaal wintertarwe uit te zaaien. Daardoor moet er nu nog veel zomertarwe worden uitgezaaid.

Afgelopen herfst zijn er beduidend minder najaarsherbiciden ingezet. Op percelen waar we te maken hebben met duist zal de druk hierdoor dit voorjaar een stuk groter zijn.

      

afb. 1 Straatgras                                                 afb. 2 Duist     

 

Straatgras, duist, windhalm maar ook opslag van raaigrassen zijn de belangrijkste grassen in de Nederlandse tarweteelten. Daarnaast willen we ook de breedbladige onkruiden zoals kamille, kleefkruid, paarse dovenetel en de ereprijssoorten gelijktijdig adequaat bestrijden.

Bayer Crop Science heeft een breed scala tarweherbiciden beschikbaar voor de Nederlandse tarweteler:

 

    

 

Atlantis Star is breed inzetbaar voor die percelen waar gevoelige duist in combinatie met straatgras voorkomt, maar ook diverse breedbladige onkruiden. De aanwezige TCM, thiëncarbazone-methyl, maakt de werking breder en betrouwbaarder op zowel grassen als breedbladigen.

Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Atlantis Star veelvuldig toegepast met Capri Twin.

Advies wintertarwe:

  • 0,2 kg Atlantis Star + 0,2 kg Capri Twin + 1l Robbester / ha

 

  

 

Othello is het aangewezen middel voor die percelen waar de duistdruk groot is en waarvan bekend dat er minder gevoelige duist voorkomt. Hier worden normaal gesproken vaak najaarsherbiciden toegepast, maar dat is dit najaar weinig gebeurd. Othello geeft altijd het hoogste bestrijdingsresultaat in onderzoek op deze locaties. Dit komt met name door de sterke formulering en de toegevoegde waarde van diflufenican.

Advies wintertarwe:

  • 2l Othello + 1l Robbester / ha
  • 2l Othello + 0,2 kg Capri + 1l Robbester / ha (op die percelen waar de afgelopen jaren de bestrijdingsresultaten niet toereikend waren en waar geen najaarsherbiciden zijn ingezet)

 

   

 

Cossack Star is een kant-en-klaar product dat uitermate geschikt is voor de tarweteler die een breed scala aan breedbladige onkruiden heeft. Het relatief hoge gehalte aan iodosulfuron maakt Cossack Star tot het sterkste middel tegen straatgras. Bedenk dat bestrijding van straatgras in wintertarwe cruciaal  is en het de druk van straatgras in de andere teelten in het bouwplan duidelijk kan verminderen.

Advies wintertarwe:

  • 0,2 kg Cossack Star + 1l Robbester / ha

 

  

Dit seizoen zal op veel akkerbouwbedrijven zowel wintertarwe als zomertarwe voorkomen. Gezien de vele neerslag die we tot nu toe hebben gehad zal er behoorlijk druk van straatgras zijn. Daarnaast zal in de vroeg ingezaaide zomertarwe ook een goede duistbestrijding nodig zijn. Pacifica Plus mag in beide tarweteelten worden toegepast!

Het biedt dus de mogelijkheid om grassen te bestrijden in zomertarwe! Bij aanwezigheid van klimopereprijs en klein kruiskruid wordt Pacifica Plus geadviseerd in combinatie met Capri Twin.

Advies winter- en zomertarwe:

  • 0,3 kg Pacifica Plus + 0,2 kg Capri Twin + 1l Robbester / ha

 

Belangrijk is voor alle bovengenoemde adviezen:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn
  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%)
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas

 

Met vriendelijke groet,

Bayer Crop Science