Producten

Inzet van Roundup Ultimate in de fruitteelt

Zet Roundup Ultimate in na de bloei voor een schone zwartstrook

Roundup Ultimate is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking op basis van 480 gram glyfosaat per liter. Het werkt tegen alle éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden.

Minder gevoelig zijn: heermoes, klaver, wikkesoorten en moerasandoorn.

Onkruiden worden in alle stadia bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. De werking is het beste als onkruiden actief groeien en voldoende blad hebben ontwikkeld. De te bestrijden onkruiden dienen tijdens de toepassing droog te zijn.

Een toepassing met Roundup Ultimate kan ook onder minder gunstige omstandigheden nog een prima resultaat geven, maar is het snelst effectief tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid. Roundup Ultimate heeft een aandroogtijd van slechts een uur.    

De unieke formulering van Roundup Ultimate gedraagt zich als water waardoor minder makkelijk fijne druppels worden gevormd en het risico op drift beperkt wordt. Desondanks dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan veroorzaken aan te sparen gewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te gebeuren.

 

Aandachtspunten bij de toepassing:

  • Toepassen op de zwartstrook vanaf 1 februari tot en met 1 juli onder bomen welke minimaal 3 jaar vast staan in de grond
  • Na het snoeien minimaal 8 dagen wachten met de toepassing zodat eerst de snoeiwonden kunnen verdrogen
  • Voorkom drift, spuit met lage druk en houd rekening met de windrichting

 

Dosering:

1,5 – 4,5 L/ha zwartstrook (De dosering is afhankelijk van de onkruiddruk en de te bestrijden onkruiden).

 

Kijk op www.roundup.nl of klik op het onderstaande logo voor meer informatie.

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.