Producten

Wintertarwe: aandacht voor de ziektebestrijding nu vereist!

Inzet Ascra® Xpro in het vlagbladstadium geeft optimaal rendement

Het najaar en de winter zijn erg nat geweest. Het gevolg daarvan is dat er minder wintertarwe is gezaaid dan voorzien en een groot deel gezaaid is op een later tijdstip dan gewenst. Daarna is er vanaf eind maart weinig neerslag meer gevallen.


Wat betekent dit voor de ziektedruk in de wintertarwe tot nu toe?

In verschillende rassen is er in meer of mindere mate gele roest gevonden. Hiervoor zijn soms gerichte T0 bespuitingen uitgevoerd tegen gele roest of een vroege T1 bespuiting.

De Septoria-druk is gering, wat natuurlijk te maken heeft met de droge weersomstandigheden.

In de Nederlandse wintertarweteelt is men gewend een T2-bespuiting uit te voeren op het vlagbladstadium tot het moment wanneer de eerste aren doorschuiven, stadium 39 – 41.

Op percelen waar eerder gele roest is waargenomen is het belangrijk om de spuitinterval tussen T1 en T2 niet te groot laten zijn, maximaal 3 à 4 weken. Dit om een sluitend systeem voor controle van de gele roest te hebben!


Is het wel zinvol om een vlagbladbespuiting uit te voeren als wintertarwe gezond is en er weinig aantasting van ziekten is?

Het is belangrijk om te realiseren dat een vlagbladbespuiting het gewas gedurende 4 tot 5 weken beschermt tegen ziekten en bijdraagt tot een optimale korrelvulling met een goed rendement. Een vlagbladbespruiting met Ascra® Xpro biedt bescherming tegen een breed scala van ziekten, zoals Septoria, gele- en bruine roest, in de meest cruciale periode van het groeiseizoen.

Daarnaast hebben we ook resultaten uit proeven waarbij zelfs bij een geringe ziektedruk behoorlijke meeropbrengsten werden gerealiseerd, zoals uit onderstaande overzicht blijkt:

Instapproef Uithuizermeeden 2017 (Ras: Expert, T1: 4 mei, T2: 5 juni)

  • Zowel op de T1 als op de T2 was er geen ziekteaantasting aanwezig in het gewas
  • Op 19 juni werd een kleine aantasting van Septoria vastgesteld
  • Op 11 juli (36 dagen na de T2) werd meer Septoria vastgesteld met daarnaast een kleine aantasting van bruine roest. Alle objecten waren nog gezond.
  • In onbehandeld, was de opbrengst 9960 kg/ha


Afb. 1 Meeropbrengst kg / ha Ascra Xpro


Conclusie

Een vlagbladbespuiting met Ascra® Xpro kan ook onder gezonde omstandigheden optimaal rendement geven.

Naast de al genoemde ziekten kan ook sneeuwschimmel, Microdochium nivale, een grote rol spelen. Deze schimmel kunnen we helaas niet volledig bestrijden. Wel weten we dat de prothioconazole in de Ascra® Xpro het beste effect geeft.


Advies


Afb. 2 BBCH-Code tarwe T1 - T2


Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.