Producten

FLiPPER effectief toepassen: waar moet je aan denken?

Dynex oplossing indien er sprake is van hard uitgangswater

FLiPPER® is inmiddels enkele jaren beschikbaar als biologisch insecticide én acaricide in de land- en tuinbouw. De actieve stof van FLiPPER is een product gevormd tijdens het productieproces van extra virgin olijfolie. Uit dit ‘food grade’ product worden de onverzadigde vetzuren (door zuivering, scheiding, destillatie en fractionering) gewonnen. De actieve stof is vrijgesteld van een MRL.

FLiPPER bestrijdt zuigende insecten zoals luizen, wittevlieg, spint en trips. Voor een effectieve toepassing moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 

FLiPPER: tips voor een goede werking

 • FLiPPER heeft uitsluitend een contactwerking. Spuittechniek is dus cruciaal om het middel effectief toe te passen; zorg voor een goede bedekking van het gewas.
 • Toepassingsomstandigheden: pas FLiPPER toe onder omstandigheden dat het gewas langzaam kan opdrogen. Dit is met name een uitdaging in de onbedekte teelten bij veel instraling en wind. In deze omstandigheden FLiPPER bij voorkeur toepassen in de vroege morgen of laat in de avond.
 • Werkingsspectrum: FLiPPER werkt tegen zuigende insecten zoals mijten, trips, luizen, witte vlieg, etc.
 • Werkingssnelheid: FLiPPER heeft een knockdown werking. Insecten die geraakt worden gaan binnen een tijdsbestek van minuten tot uren dood
 • FLiPPER kan worden gemengd met andere gewasbeschermingsmiddelen. Echter NIET mengen met bladmeststoffen (kan verstoppingen veroorzaken).
 • FLiPPER kan worden ingezet in combinatie met nuttige insecten. Voor de meeste nuttigen insecten is de IOBC classificatie 1 tot 2 (1: tot 25% af doding, 2: tussen 25-50% afdoding)
 • Dosering: 1%
 • FLiPPER past perfect in geïntegreerde systemen in combinatie met nuttigen waar een correctie nodig is, of in de vroege opbouwfase van een plaag om te voorkomen dat er schade door de plaag gaat ontstaan.
 • FLiPPER mag worden toegepast in de biologische teelt
 • Waterkwaliteit is een belangrijk punt voor een effectieve toepassing van FLiPPER

 

Waterkwaliteit

FLiPPER is gevoelig voor hard water. De effectiviteit van FLiPPER kan afnemen indien water met meer dan 15 °dH (graden Duitse hardheid) gebruikt wordt. Hard water wordt vooral veroorzaakt door calcium- en magnesiumionen. Als FLiPPER wordt gemengd met water met een hoog gehalte aan deze kationen worden niet-oplosbare zouten gevormd. De vorming van de niet-oplosbare zouten kan resulteren in een verminderde effectiviteit en kan mogelijk leiden tot neerslag in de tank. Een oplossing voor een situatie met hard water is het toevoegen van Dynex® aan de tankmix.

Bij gebruik van zacht water (< 15 °dH) zal dit in verminderde mate optreden. Bij doseringen van FLiPPER lager dan 1% (als bijvoorbeeld 5 L FLiPPER wordt opgelost in 800 L water) kan dit resulteren in een lagere effectiviteit. Daarom adviseren we in deze situaties ook Dynex aan de spuitoplossing toe te voegen.

 

Wat is Dynex?

Dynex is een toevoegingsmiddel o.b.v. chelaterende verbindingen die calcium- en magnesiumionen kunnen wegvangen waardoor deze zich niet meer kunnen hechten aan de vetzuren in FLiPPER. Het conditioneert de spuitvloeistof waardoor de aan kaliumzouten gebonden vetzuren beschikbaar en werkzaam blijven als actieve stof. Tevens zorgt Dynex ervoor dat de pH van de oplossing hoog blijft, dit in tegenstelling tot andere conditioners voor hard water. Deze verlagen in het algemeen de pH die juist hoog moet zijn om FLiPPER goed in oplossing te houden.

 

Speciale mengvolgorde bij toepassing van Dynex in combinatie met FLiPPER:

Het is essentieel dat Dynex EERST aan de tank wordt toegevoegd om de kationen die in het water aanwezig zijn te binden (‘weg te vangen’).

 1. Vul eerst de tank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren.
 2. Voeg dan, al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de hoeveelheid voor het totale spuitvolume) aan de hand van de waterhardheidstabel.
 3. Roer het water in de tank vervolgens enkele minuten.
 4. Voeg dan FLiPPER toe. Op deze wijze wordt voorkomen dat de kationen een reactie aangaan met FLiPPER omdat deze reeds zijn gebonden door Dynex en blijft FLiPPER volledig in oplossing.
 5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume.

 

Dosering Dynex

De concentratie Dynex in de oplossing is afhankelijk van de hardheid van het water.

 


Samenvattend

FLiPPER is een contact acaricide/insecticide welke uitermate geschikt is om in te zetten in geïntegreerde teeltsystemen. FLiPPER is vrijgesteld van een wachttijd of een MRL. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve werking.

FLiPPER is gevoelig voor hard water. Met de unieke waterconditioner Dynex is er nu een oplossing op de markt voor situaties waarin sprake is van hard water. Het toevoegen van Dynex aan hard water zorgt ervoor dat de werking van FLiPPER optimaal blijft en voorkomt dat er neerslag in de tank kan ontstaan.  

 

Meer informatie? 

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Holland Fyto