Producten

Tips voor een goede verwerking van Challenge

Opvolgen van advies voor gebruik van Challenge voorkomt mogelijke problemen bij de toepassing

Challenge is al jaren een gewaardeerd product tegen een breed spectrum aan onkruiden in diverse gewassen en is o.a. gekend vanwege de goede werking tegen bv. duivenkervel, kleefkruid, uitstaande melde en (resistente) melganzevoet. De onkruidbestrijding is nu erg actueel. Enkele aardappelpercelen zijn reeds behandeld, maar vele zullen de komende dagen nog worden behandeld met Challenge. Ook de onkruidbestrijding in wortelen en knolselderij zal spoedig van start gaan.De laatste dagen zijn er bij Bayer Crop Science enkele opmerkingen binnengekomen over het gebruik van Challenge. Deze opmerkingen gaan vooral over verstoppingen van het (aanzuig)filter van de spuitmachine. Bayer Crop Science is inmiddels op zoek gegaan naar de oorzaak van de gemelde problemen. Met een aantal eenvoudige tips kunnen deze problemen mogelijk beperkt of voorkomen worden.

Afb. 1. links een lege en rechts een volle Challenge verpakkingChallenge is licht gevoelig voor het optreden van sedimentatie (neerslaan van vaste deeltjes). Zowel in de formulering als in een aangemaakte spuitvloeistof. Dit is overigens een veel voorkomende eigenschap bij SC formuleringen! Een tankmenging kan het optreden van een lichte vorm van sedimentatie versterken, zeker bij complexe mengingen en/of het gebruik van ‘plakkers’ zoals olie.

Onder normale omstandigheden (lees: spuitvloeistof aanmaken en vrijwel direct uit gaan brengen op een perceel) ondervindt een teler zelden negatieve gevolgen van een dergelijke vorm van sedimentatie. Deze vorm van sedimentatie kan mogelijk wel zorgen voor verstoppingen en het niet goed kunnen reinigen van de verpakking.Tips voor goed gebruik van Challenge:

 • Schud SC formuleringen als Challenge altijd goed voor gebruik!
 • Gebruik schoon water (leiding-/bron- of oppervlaktewater).
 • Vul de tank eerst voor 50% van de benodigde waterhoeveelheid.
 • Voeg Challenge altijd als eerste toe in de spuittank, bij voorkeur via het mangat.
 • Voeg al roerend eventuele andere middelen toe aan de tankmix.
 • Voeg geen ‘plakkers’ zoals olie toe.
 • Voeg hulpstoffen en meststoffen als laatste toe.
 • Zodra de spuit afgevuld is, de bespuiting zo snel mogelijk uitvoeren en de tankmix niet over laten staan.
 • Houd de spuitvloeistof voortdurend in roering.
 • Gebruik minimaal 250 l/ha water. Hoe meer water des te beter.


Tips voor het goed reinigen van de Challenge verpakking:

 • Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften op het etiket.
 • Schud SC formuleringen als Challenge altijd eerst goed voor gebruik! Dit voorkomt dat mogelijke sedimentatie achterblijft in de verpakking. Bij achterblijven van sedimentatie in de verpakking kan de verpakking niet meer als bedrijfsafval worden afgevoerd en wordt het KGA-afval!
 • Gebruik bij het spoelen van de verpakking altijd schoon water.
 • Spoel de verpakking op de fustreiniger met voldoende druk bij voorkeur met 4-6 bar en draai de verpakking minimaal 3x rond.
 • Of vul 3x de lege verpakking met schoon water, goed schudden en verpakking legen in de fust reiniger.
 • Controleer de verpakking op eventuele product resten en indien nodig de bovenstaande stappen herhalen.
 • Lege omgespoelde verpakkingen kunnen veilig afgevoerd worden via het bedrijfsafval.


Met deze tips kunt u problemen met Challenge hopelijk voorkomen of sterk verminderen. Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.