Producten

Nieuwe resultaten van zwarte spikkel op de aardappelknollen

Propulse en Verango tonen opvallende effecten

Zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) kan in de tafelaardappelteelt een behoorlijke vermindering van de schilkwaliteit veroorzaken. Ook in de pootaardappelteelt is het een toenemend probleem. We zijn vooral gericht op het wel of niet aanwezig zijn van zwarte spikkel op de knol. Vooral bij het afsterven van het aardappelgewas zien we echter ook steeds meer zwarte spikkel op de stengel.

 

Afb. 1 en 2 Links Zwarte spikkel op de stengel, rechts op de knol.

 

In 2021 is er door Bayer Crop Science een proef voor Alternaria bestrijding in aardappelen uitgevoerd.

Objecten:

  • Onbehandeld
  • 0,625 l Verango / ha
  • 0,5 l Narita / ha (4* toegepast in 14-daagsschema)
  • 0,4 l Propulse / ha (4* toegepast in 14-daagsschema)

 

In deze proef hebben we op het eind van de teelt ook het aantal stengels geteeld met zwarte spikkel.

 

Een logische vervolgvraag is dan hoeveel zwarte spikkel vinden we op de knol? Hiervoor zijn per veldje 50 knollen weggezet onder optimale omstandigheden voor zwarte spikkel, na ca. 21 dagen er een beoordeling uitgevoerd.

 

Onderstaand de resultaten:

Tabel 1 - Proef Dordrecht 2021 Propulse/Verango ras Fontane

 

Conclusie van dit onderzoek:

  • Een grondtoepassing van Verango, maar ook een gewasbehandeling met Propulse, geven minder stengels met zwarte spikkel en ook minder zwarte spikkel op de knol!

 

Meer informatie?

Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

© Narita is een geregistreerd handelsmerk van Globachem