Producten

Toepassing Serenade bij de najaarsplanters van bloembollen- en knollen

Toepassing via boldompeling en grondbehandeling

Bijdrage aan betere bol- en knolkwaliteit en een bijdrage aan de bestrijding van Pythium, Fusarium en Rhizoctonia

 

In navolging van het onderzoek in een vijfjarig project met Serenade in de aardappels, is het onderzoek in de bloembollenteelt ook verder opgeschaald in de praktijk. In het project in de bloembollenteelt is de praktijkbehandeling van de teler in de tulpenteelt vergeleken met datzelfde praktijkschema in combinatie met een grondbehandeling met Serenade (10 L/ha).

Daarnaast zijn er ook weer diverse detail-proeven uitgevoerd om nog duidelijker te krijgen op welke wijze we Serenade in de bloembollenteelt in kunnen zetten.

 

GeÏntegreerde aanpak

We weten dat Serenade in de bloembollen de ICM-aanpak van schimmels als Pythium, Rhizoctonia en Fusarium ondersteunt. Bijvoorbeeld in combinatie met maatregelen of synthetische middelen om deze ziektes te bestrijden.

Daarnaast zijn de effecten die in de aardappels zijn gevonden ook van toepassing op de bloembollen, zo blijkt uit analyse van bollenmateriaal uit het onderzoek van 2023. De opname van voedingsstoffen wordt consequent verbeterd. Het gaat dan met name om calcium en ijzer, waarvan na toepassing van Serenade structureel hogere waardes in de knollen gevonden worden.

De resultaten liggen helemaal in lijn met de resultaten van een project op ruim 150 aardappelpercelen. Daar zien we naast de bestrijding van diverse ziektes, de vorming van een beter wortelgestel, betere schilvorming resulterend in een betere kwaliteit en een lichte verhoging van de opbrengst.

 

Resultaten

In onderstaande grafiek ziet u de resultaten van analyses van mineralen in de bloembollen na een grondbehandeling met Serenade.

Resultaten 2023 (gemiddelde van 5 percelen): Serenade & Standaard versus Standaard.

Standaard = 100%

 

pH van de gronden ligt tussen de 6-7

 

Kijken we naar de opbrengsten dan zien we ook daar 2% winst qua tal ten opzichte van het standaardschema waar geen Serenade is toegepast.

 

Bolbehandeling

Het is ook mogelijk om de bollen te dompelen voor het planten in een combinatie met andere fungiciden. Ook in deze proeven is de grote toegevoegde waarde van Serenade de positieve bijdrage aan vitaliteit, wortelvorming en de teelt van een robuust gewas voor de bestrijding van Fusarium.

 

 

 

Samenvattend

Waarom Serenade toepassen bij de wortel (dompelen, grondbehandeling) in de bloembollenteelt

  • Voor de bijdrage aan de bestrijding van Fusarium, Rhizoctonia en Pythium
  • Om een robuuster gewas te telen: veel betere wortelgestel
  • Voor een betere opname van diverse voedingselementen
  • Voor een betere opbrengst per hectare
  • Dosering grondbehandeling: 10 L/ha
  • Dosering dompelbehandeling: 1%
  • Menging met andere fungiciden is mogelijk

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Bloembollen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.