Producten

Serenade in de Bloembollen

Nieuwe mogelijkheid om ziekten en plagen aan te pakken met een “groen” product

Sinds april is het etiket van Serenade door het Ctgb uitgebreid in diverse teelten. Ook in de bloembollen is er een breed etiket beschikbaar. Middels een blad, grond en dompeltoepassing mag Serenade worden toegepast. De afgelopen jaren heeft Bayer Crop Science onderzoek verricht waar Serenade het beste past in de bloembollen. Hier is uit naar voren gekomen dat vooral de grondtoepassing met Serenade perspectieven biedt. Dit uit zich in een hoger opbrengst en een vitaler gewas. De eerste onderzoeken naar de toepassing in het dompelbad bied ook goede aanknopingspunten, hier is verder onderzoek voor nodig.   


Wat is Serenade?

Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. De werking komt tot stand door actieve componenten, zgn lipopeptiden die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. 

 

Hoe werkt Serenade?

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels. Bacillus amyloliquefaciens QST 713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met koloniseren van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren na toepassing in de bodem. Pas Serenade toe vlak voor- of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van het type bodem of vochtcondities in de bodem.  De kolonisatiesnelheid kan wel afhangen van diverse parameters in de bodem zoals bodemtemperatuur en bodemtype. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.


Ervaringen met Serenade in de bloembollen

Middels de opgedane kennis in proeven en de praktijk zien we wanneer Serenade is toegepast middels een grondbehandeling dat dit perspectief biedt in bestrijding van grondgebonden schimmelziektes zoals Rhizoctonia en Pythium. In verschillende bol- en knolgewassen zagen we ook een gavere bol/knol en er is sprake van een hogere opbrengst.


Hoe ziet het verschil eruit?

De grondtoepassing met Serenade biedt meerdere voordelen:

  • Bescherming van de wortels tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium en Rhizoctonia.
  • Toename biomassa van wortels en plant
  • Zelfverdediging: plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziekten
  • Opname voeding: betere opname voedingsstoffen
  • Stress tolerantie: toename tolerantie tegen abiotische stressfactoren
  • Opbrengst +


Serenade: Breedwerkend fungicide voor de biologische bestrijding van schimmelsMeer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.